PROPAGAČNÍ PRACOVNÍK

Kurz na míru

Základní info

Absolventi tohoto kurzu se naučí propagovat společnost pomocí webových stránek na Internetu, vytvářet prezentace firem, navrhovat propagační materiály a inzeráty.

Účastníci se naučí efektivněji využívat základní i pokročilé funkce těchto programů:

· MS Word - hromadná korespondence, práce s makry, tvorba šablon, formuláře; práce se styly; konfigurovat prostředí MS Word

· MS Excel – použití vybraných vestavěných funkcí Excelu. Práce s grafy, funkce, zaznamenávání a spouštění maker, tvorba šablon a formulářů, použití nástrojů pro analýzu a statistiku dat, tvorba kontingenční tabulky, filtry, podmíněné formátování, přehledy a souhrny.

· MS FrontPage - tvorba webové stránky s různými efekty, vkládání hypertextových odkazů, práce s textem a tabulkami, rámy, tvorba formulářů a image maps. .

· Internet Explorer - získávání informací z WWW serverů, používání Interaktivní aplikace a Vyhledávací služby - možnosti vyhledávání a základy syntaxe.

· MS PowerPoint - tvorba prezentace s využitím šablon i prázdného snímku, vkládat obrázky, textová pole, tabulky, zvukové soubory, organizační diagramy a grafy, nastavení efektů snímku a distribuce prezentace.

· MS Publisher - tvorba letáků, brožur, vizitek.

Veškeré osvojené úkony vedou k zefektivnění práce a jsou žádány ze strany zaměstnavatelů. Obsah kurzu byl sestaven jak s ohledem na požadavky pokročilé počítačové gramotnosti Evropské unie, tak i s ohledem na zkušenosti naší firmy v oblasti firemního vzdělávání.

PROPAGAČNÍ PRACOVNÍK

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.