Project - I. díl

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen vedoucím projektů, kteří potřebují efektivně plánovat a řídit projekty, dynamicky reagovat na změny termínů jednotlivých úkolů, vyhodnocovat průběh plnění činností, udržovat si dokonalý a názorný přehled nad využíváním zdrojů apod. Velkým přínosem je také rychlá analýza nákladů či možnost týmového řízení projektů. Budete schopni velmi přesně odhadnout celkovou časovou náročnost projektu a pružně reagovat na případnou změnu časové náročnosti jednotlivých činností v návaznosti na celý projekt. Kurz probíhá ve verzi 2007!

Project - I. díl

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.