Programování ve Visual C++ s MFC

Kurz na míru

Základní info

* seznámení s knihovnou MFC
* vytvoření MFC aplikace založené na hlavním okně CFrameWnd
* vytvoření aplikace založené na hlavním okně dialogu - třída CDialog
* seznámení se základními třídami MFC
* třídy MFC pro práci s grafickým rozhraním GDI
* ovládací prvky Windows v MFC
* aplikace typu dokument/pohled
* vytváření vlastních tříd odvozených od MFC tříd a znovupoužitelných knihoven

Nejpoužívanější knihovnou pro vývoj aplikací je knihovna MFC (Microsoft Foundation Classes), která je součástí vývojového prostředí Visual C++ a která umožňuje vývoj i rozsáhlejších aplikací rychle a efektivně bez výrazné ztráty výkonu. Je založena na síle jazyka C/C++ a efektivního zapouzdření programového rozhraní Windows (Win API). Její znalost patří dnes k základním požadavkům na profesionálního programátora v jazyce C++ pro Windows.

Jak se můžete školit?
Individuálně
Při individuálním školení Vám sestavíme "školící plán" přesně na míru. A tento plán je možno samozřejmě operativně přizpůsobit v průběhu školení podle toho, jak rychle budete schopni vstřebávat probírané téma. Můžete tak plynule procházet jednotlivými tématickými okruhy.

Znamená to, že Váš čas (i finance) budou využity s maximální efektivitou. Možná máte vlastní zkušenosti z některých hromadných kurzů s přesně danou osnovou, společnou pro všechny účastníky bez ohledu na jejich "startovní úroveň" a další specifika. Pak často dochází k tomu, když použiji trochu nadsázky, že polovina účastníků se nudí, protože probíranou látku již zná, a druhá polovina neví, o čem je řeč.

Skupinově
V případě, že Vaše firma bude mít zájem o školení pro větší počet účastníků, můžeme toto školení uskutečnit přímo v prostorách Vaší firmy, nebo v pronajaté učebně (vzhledem k tomu že nemám vlastní velkou učebnu pro větší počet účastníků).

Dálkově
Tato varianta je vhodná zejména pro ty, kteří mají možnost dlouhodobého připojení k Internetu. Jádrem školení pak bude výklad a konzultace pomocí některého komunikačního programu (Windows/MSN Messenger a/nebo NetMeeting) popřípadě e-mail. Kromě toho samozřejmě budete také dostávat cvičení, kontrolní otázky a příklady.

Programování ve Visual C++ s MFC

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.