Programování v SAS: Pro vývojáře datových skladů v SAS Data Integration Studio.

Kurz na míru

Základní info

Jedná se o základní školení pro vývojáře ETL procesů, kteří připravují data pro načítání do datových skladů a potřebují zvládnout základy programování v SAS. V kurzu jsou probrány techniky programování, jejichž pochopení umožní účastníkům interpretovat kód generovaný aplikací SAS Data Integration Studio.


Přínos pro účastníka

Po absolvování školení by účastník měl umět:

 • načítat datové soubory různých formátů do SAS tabulek
 • vytvářet proměnné v SAS včetně odvozených proměnných
 • generovat řádkové reporty (sestavy)
 • transformovat textové, číselné a datumové proměnné
 • sestavovat dotazy a filtrovat data pomocí PROC SQL

Obsah kurzu


DATA Step

 • struktura programů SAS
 • tabulky v SAS
 • vytvoření permanentní SAS tabulky
 • konstrukce DATA stepu
 • vytvoření pohledu (view) pomocí DATA Stepu

Vytváření řádkových souborů (sestav)

 • základy práce s procedurou PRINT
 • řazení a seskupování pozorování
 • použití speciálních operátorů v příkazu WHERE
 • úprava vzhledu reportu
 • formátování hodnot
 • vytváření reportů v HTML

Vytváření SAS tabulek

 • načítání textových souborů s různým uspořádáním dat
 • detekce a odstranění datových chyb
 • přiřazení atributů proměnným
 • změna atributů proměnných
 • import dat z Microsoft Excel

Programování v DATA Stepu

 • načítání souborů a vytváření proměnných
 • podmíněné příkazy IF-THEN
 • výběr proměnných (sloupců)
 • načítání datumových hodnot z Microsoft Excel

Transformace dat

 • přehled SAS funkcí
 • transformace textových proměnných
 • transformace číselných proměnných
 • transformace číselných proměnných reprezentujících datum
 • konverze datových typů

Úvod do procedury SQL

 • základy procedury SQL
 • výběr sloupců
 • výběr řádek
 • prezentace dat
 • sumarizace dat

Úvod do makro jazyka SAS

 • techniky zpracování maker v SAS
 • automatické makro-proměnné
 • uživatelské makro-proměnné

Programování v SAS: Pro vývojáře datových skladů v SAS Data Integration Studio.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.