Programování v SAS: Pro vývojáře datových skladů v SAS Data Integration Studio.

Kurz na míru

Základní info

Jedná se o základní školení pro vývojáře ETL procesů, kteří připravují data pro načítání do datových skladů a potřebují zvládnout základy programování v SAS. V kurzu jsou probrány techniky programování, jejichž pochopení umožní účastníkům interpretovat kód generovaný aplikací SAS Data Integration Studio.


Přínos pro účastníka

Po absolvování školení by účastník měl umět:

 • načítat datové soubory různých formátů do SAS tabulek
 • vytvářet proměnné v SAS včetně odvozených proměnných
 • generovat řádkové reporty (sestavy)
 • transformovat textové, číselné a datumové proměnné
 • sestavovat dotazy a filtrovat data pomocí PROC SQL

Obsah kurzu


DATA Step

 • struktura programů SAS
 • tabulky v SAS
 • vytvoření permanentní SAS tabulky
 • konstrukce DATA stepu
 • vytvoření pohledu (view) pomocí DATA Stepu

Vytváření řádkových souborů (sestav)

 • základy práce s procedurou PRINT
 • řazení a seskupování pozorování
 • použití speciálních operátorů v příkazu WHERE
 • úprava vzhledu reportu
 • formátování hodnot
 • vytváření reportů v HTML

Vytváření SAS tabulek

 • načítání textových souborů s různým uspořádáním dat
 • detekce a odstranění datových chyb
 • přiřazení atributů proměnným
 • změna atributů proměnných
 • import dat z Microsoft Excel

Programování v DATA Stepu

 • načítání souborů a vytváření proměnných
 • podmíněné příkazy IF-THEN
 • výběr proměnných (sloupců)
 • načítání datumových hodnot z Microsoft Excel

Transformace dat

 • přehled SAS funkcí
 • transformace textových proměnných
 • transformace číselných proměnných
 • transformace číselných proměnných reprezentujících datum
 • konverze datových typů

Úvod do procedury SQL

 • základy procedury SQL
 • výběr sloupců
 • výběr řádek
 • prezentace dat
 • sumarizace dat

Úvod do makro jazyka SAS

 • techniky zpracování maker v SAS
 • automatické makro-proměnné
 • uživatelské makro-proměnné

Programování v SAS: Pro vývojáře datových skladů v SAS Data Integration Studio.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.