Programovací jazyk C/C++

Kurz na míru

Základní info

* seznámení s vývojovým prostředím Microsoft Visual C++
* základní prvky jazyka C/C++
* konstanty a proměnné, typy proměnných v jazyce C, struktury
* operátory - aritmetické a bitové operace
* příkazy pro větvení programu a cykly
* funkce: vytváření vlastních funkcí, parametry funkcí, návratové hodnoty funkcí
* práce s textovými řetězci v C/C++
* ukazatele, dynamická alokace paměti
* vícerozměrná pole
* ukazatele na pole struktur
* přetežování funkcí
* výchozí parametry funkcí
* objektově orientované programování v jazyce C++
* třídy a jejich vytváření
* členské funkce a proměnné, veřejné a neveřejné členy tříd
* instance třídy, statická a dynamická (ukazatele na třídy), pole tříd
* dědičnost tříd, vytváření vlastních knihoven tříd

Naučíte se používat nejvýkonnější programovací jazyk, jakým je bezesporu jazyk C, včetně jeho objektového rozšíření - C++. I při nástupu nových jazyků, zejména C#, zůstává jazyk C/C++ tou nejsilnější (i když tím i nebezpečnější) zbraní. Jeho zvládnutím, které ve skutečnosti není tak obtížné, jak se někdy traduje, bude tato síla ve vašich rukou.

Začnete od základů jazyka C, poznáte základní prvky a syntaxi jazyka, naučíte se pracovat s "céčkovými řetězci", ukazateli a pamětí vůbec. Jakmile toto zvládnete, budete mít v ruce silný a výkonný nástroj a současně pevný základ pro využití nadstavby jazyka C, kterou je C++ přinášející zejména možnost objektového programování s využitím tříd.

Jak se můžete školit?
Individuálně
Při individuálním školení Vám sestavíme "školící plán" přesně na míru. A tento plán je možno samozřejmě operativně přizpůsobit v průběhu školení podle toho, jak rychle budete schopni vstřebávat probírané téma. Můžete tak plynule procházet jednotlivými tématickými okruhy.

Znamená to, že Váš čas (i finance) budou využity s maximální efektivitou. Možná máte vlastní zkušenosti z některých hromadných kurzů s přesně danou osnovou, společnou pro všechny účastníky bez ohledu na jejich "startovní úroveň" a další specifika. Pak často dochází k tomu, když použiji trochu nadsázky, že polovina účastníků se nudí, protože probíranou látku již zná, a druhá polovina neví, o čem je řeč.

Skupinově
V případě, že Vaše firma bude mít zájem o školení pro větší počet účastníků, můžeme toto školení uskutečnit přímo v prostorách Vaší firmy, nebo v pronajaté učebně (vzhledem k tomu že nemám vlastní velkou učebnu pro větší počet účastníků).

Dálkově
Tato varianta je vhodná zejména pro ty, kteří mají možnost dlouhodobého připojení k Internetu. Jádrem školení pak bude výklad a konzultace pomocí některého komunikačního programu (Windows/MSN Messenger a/nebo NetMeeting) popřípadě e-mail. Kromě toho samozřejmě budete také dostávat cvičení, kontrolní otázky a příklady.

Programovací jazyk C/C++

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.