Programátor

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro: všechny, kteří se chtějí naučit programovat v aktuálních programovacích jazycích a chtějí své znalosti uplatnit jako programátoři. Vhodným vstupním předpokladem je znalost základů angličtiny, Windows, Office (Word, Excel).

Náplň kurzu:
Terminologie, Objekty
Visual Basic for Application - základní algoritmy programování, třídy, vlastnosti, metody (definice proměnných, datové typy, konstanty, procedury, funkce), řízení toku programu, vytváření formulářů a ovládacích prvků, tvorba vlastního menu, aplikace v Excelu, Wordu (ukázka jednoduchých maker, příklady dalšího využití).
Databáze - principy, příklady, termíny, ODBC, návrh tabulky, vkládání a editace dat, relace. Úvod do SQL (Definice SQL databáze a jejího využití, příklady SQL databází, ukázka SQL dotazu, příklady použití).
Technologie Internet, Intranet, IIS, PWS, web aplikace, e-komerce - Internetové služby (HTML, FTP, prohlížeče, e-mail, principy a možnosti připojení, vyhledávače, portály, praktická práce na Internetu, základy protokolu TCP-IP). Základy HTML (definice jazyka HTML, šablona pro tvorbu stránky, jednotlivé příkazy - formátování textu, odkazy, tabulky, formuláře, obrázky). Scriptovací jazyky (důvody pro použití skriptovacích jazyků - zpracování formulářů, tvorba dynamických stránek, jednotlivé skriptovací jazyky a jejich vzájemné srovnání - PHP, ASP, Perl, cgi ). ASP Visual Basic Scripting (důvody pro použití ASP - vazba na operační systém, příklady použití, jednoduché skripty - zpracování formulářů, dynamické stránky). ADO - přístup k datům (přístup do databází, zpracování dat, tvorba tabulek, použití SQL na web stránkách). Java scripts, Java applets (příklady přenesení dynamizace web stránek na stranu klienta, příklady často využívaných funkcí ). CSS (definování vzorů a typů pro definici formátování textů v HTML)
Další programovací jazyky - C, C++, Pascal, Delphi, principy spolupráce více jazyků (srovnání jednotlivých jazyků a jejich vhodnost v závislosti na typu vytvářené aplikace, příklady stejného kódu v jednotlivých jazycích, srovnání shodných rysů a odlišností)
Praktické cvičení pod vedením lektora

Rozsah: 24 dnů, resp. 120 vyučovacích hodin.

Programátor

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.