Pro/ENGINEER WildfireTM ModelCHECK Admin Training

Kurz na míru

Základní info

Školení je určeno absolventům školení Basic Training a předpokládá se minimálně 40 hodin práce se systémem Pro/ENGINEER WildfireTM.
Cílem školení je naučit administrátory konfigurovat, spravovat a využívat možností modulu ModelCHECK, který slouží ke kontrole a vyhodnocení správnosti a kvality vytvářených dílů, sestav a výkresů dle podnikových norem.

Náplň školení:
* Popis nastavení parametrů a tvorba kontrol odpovídajících podnikovým normám
* Typy, ovládání a spouštění kontrol
* Shape indexing a vytvoření databáze podobných dílů
* Tvorba a administrace databáze umožňující porovnávání získaných výsledků

Pro/ENGINEER WildfireTM ModelCHECK Admin Training

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.