Pro/ENGINEER WildfireTM Basic Surface Training

Kurz na míru

Základní info

Školení je určeno absolventům školení Basic Training, Advanced Modeling Training a předpokládá se minimálně 80 hodin práce se systémem Pro/ENGINEER WildfireTM. Cílem školení je prohloubit znalosti týkající se modelování tvarově komplikovaných součástí pomocí ploch v
režimu SURFACE.

Náplň školení:
* Vztažné prvky - vztažné body, křivky, definice tečnosti, analýza křivosti....
* Filozofie práce s plochami
* Definice základních typů ploch - plochy typu Extrude, Revolve, Sweep, Blend, Flat, Offset, Copy, Fillet
* Operace s plochami - kopírování, merge- slučování ploch, trim- ořezání ploch, extend- prodlužování ploch
* Tvorba objemové geometrie pomocí ploch.

Pro/ENGINEER WildfireTM Basic Surface Training

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.