Pro/ENGINEER WildfireTM Advanced Modeling Training

Kurz na míru

Základní info

Školení je určeno absolventům školení Pro/ENGINEER WildfireTM Basic Training, předpokládá se minimálně 35 hodin samostatné práce se systémem Pro/ENGINEER WildfireTM. Cílem školení je prohloubit znalosti získané ze školení Basic Training a to především v oblasti modelovacích metod aplikovaných na modelování tvarově komplikovaných součástí, operace s prvky atd.

Náplň školení:
* Pokročilé metody modelování ( Var Sect Swp-sweep s proměnným průřezem, Swept Blend, Halical Sweep-tvorba šroubovice, Sect to Surface, prvky řízené grafem ...)
* Operace s prvky ( modifikace, redefinice, potlačení, kopírování, zrcadlení, pattern, seskupování, záměna pořadí tvorby prvků-reorder, změna referencí prvku-reroute, vkládání nového prvku mezi již existující-insert mode...)
* Relace - jejich definice a užití (na úrovni skicáře a modelu)
* Hladiny - jejich definice a užití (vztažné prvky v hladinách, objemové prvky v hladinách...)
* UDF - tvorba uživatelem definovaných prvků
* Family Table- tabulky typových součástí
* Parametry - jejich definice a užití (systémové a uživatelské parametry)
* Informace o součásti (hmotnost, těžiště, objem ...)

Pro/ENGINEER WildfireTM Advanced Modeling Training

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.