Přístupové sítě xDSL

Kurz na míru

Základní info

Cíl školení
  • Seznámit se s digitálními účastnickými přípojkami technologie xDSL, jejich diagnostikou a měřením

 

 Pro koho je školení určeno
  • Pro techniky pracující se systémy xDSL

 

 Vstupní znalosti
  • Základní znalost telekomunikační techniky

 

 Obsah
  • Rozdělení, vlastnosti a uspořádání přípojek xDSL
  • Seznámení s parametry přenosového prostředí a jejich měřením, rozbor vlivu přeslechů a rušení na propustnost přípojek
  • Podrobný popis ADSL, SHDSL a VDSL přípojek
  • Přehled přípojek druhé generace a jejich další vývoj (ADSL2/2+, VDSL2)
  • Přehled aplikací a služeb xDSL, LLU - Local Loop Unbundling, EFM - Ethernet in the First Mile, Home PNA - další systém využívající metalické vedení
  • Praktické měření parametrů vedení, konfigurace a diagnostika přípojek ADSL a SHDSL

 2. h
Přehled přípojek xDSL
Vlastnosti přenosového prostředí

 1. h
Systémy xDSL pracující v základním pásmu - HDSL, SHDSL

 3. h
Systémy xDSL pracující v přeloženém pásmu
- ADSL, ADSL2/2+
- VDSL, VDSL2

 3. h
Odhad přenosové rychlosti
Charakteristiky a správa spektra, potlačování přeslechů
Poskytování služeb, LLU, EFM, Home PNA

 3. h
Měření na přípojkách xDSL
- Měření a diagnostika vedení
- Konfigurace a diagnostika přípojky ADSL, SHDSL
- Použití analyzátoru ADSL/SHDSL

Cena "O" bez DPH (Kč)

Cena "C" bez DPH (Kč)

Cena "S" bez DPH (Kč)

14 900,-

125 160,-

-

Přístupové sítě xDSL

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.