Přístup k informacím s použitím SAS Information Delivery Portal

Kurz na míru

Základní info

V tomto jednodenním kurzu se naučíte, jak přistupovat k informacím pomocí nástroje SAS Information Delivery Portal. Tento kurz je určen všem business uživatelům, kteří nemusí mít žádné zkušenosti s programováním v SASu. Předpokladem je pouze uživatelská znalost práce s PC, webovým prohlížečem a aplikacemi Microsoft Office.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

 • přistupovat k informacím z platformy pro SAS Business Analytics
 • upravovat náhled na informace podle svých potřeb
 • prohlížet a upravovat SAS BI dashboardy, SAS reporty a SAS stored procesy
 • pracovat s relačními a vícerozměrnými datovými zdroji

Obsah kurzu


Úvod

 • představení SAS Information Delivery Portalu
 • přehled platformy pro SAS Business Analytics
 • seznámení se scénářem kurzu

Použití SAS Information Delivery Portalu

 • navigace portálem
 • změna preferencí portálu

Další obsah portálu

 • identifikace typu obsahu
 • práce se stránkami
 • přidání obsahu na stránky

Prohlížení a úprava reportů

 • práce s dashboardy
 • práce se SAS stored procesy
 • práce se SAS reporty
 • porovnávání typů reportů

Práce s daty

 • přístup k datům přes SAS Information Delivery Portal
 • použití informačních map založených na relačních datech
 • použití informačních map založených na vícerozměrných datech

Přístup k informacím s použitím SAS Information Delivery Portal

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.