Přístup k informacím s použitím SAS Information Delivery Portal

Kurz na míru

Základní info

V tomto jednodenním kurzu se naučíte, jak přistupovat k informacím pomocí nástroje SAS Information Delivery Portal. Tento kurz je určen všem business uživatelům, kteří nemusí mít žádné zkušenosti s programováním v SASu. Předpokladem je pouze uživatelská znalost práce s PC, webovým prohlížečem a aplikacemi Microsoft Office.


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

 • přistupovat k informacím z platformy pro SAS Business Analytics
 • upravovat náhled na informace podle svých potřeb
 • prohlížet a upravovat SAS BI dashboardy, SAS reporty a SAS stored procesy
 • pracovat s relačními a vícerozměrnými datovými zdroji

Obsah kurzu


Úvod

 • představení SAS Information Delivery Portalu
 • přehled platformy pro SAS Business Analytics
 • seznámení se scénářem kurzu

Použití SAS Information Delivery Portalu

 • navigace portálem
 • změna preferencí portálu

Další obsah portálu

 • identifikace typu obsahu
 • práce se stránkami
 • přidání obsahu na stránky

Prohlížení a úprava reportů

 • práce s dashboardy
 • práce se SAS stored procesy
 • práce se SAS reporty
 • porovnávání typů reportů

Práce s daty

 • přístup k datům přes SAS Information Delivery Portal
 • použití informačních map založených na relačních datech
 • použití informačních map založených na vícerozměrných datech

Přístup k informacím s použitím SAS Information Delivery Portal

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.