Prediktivní modelování pomocí logistické regrese

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz pokrývá témata prediktivního modelování pomocí SAS/STAT softwaru s důrazem na použití PROC LOGISTIC. Kurz je určen analytikům, kteří navrhují prediktivní modely s využitím SAS. Diskutované případy a techniky jsou cíleny do oblasti databázového marketingu, řízení kreditních rizik, detekce podvodů a dalších aplikací z oblasti bankovnictví, finančních institucí, přímého marketingu, pojišťovnictví a telekomunikací. Obsahově související kurz CDAL92 je určen naopak vědcům z oblastí jako biologie či epidemiologie.


Před absolvováním tohoto kurzu byste měli mít znalosti v rozsahu kurzů PRG1 a ST193, tj.

 • zkušenosti se spouštěním programů a vytvářením tabulek v SAS
 • zkušenost s vytvářením statistických modelů v SAS
 • absolvován kurz statistiky, který zahrnuje lineární a logistickou regresi

Přínos pro účastníka

Kurz je zaměřen na prediktivní modelování s použitím modulu SAS/STAT, konkrétně procedury LOGISTIC. Postupně se budeme věnovat tématům jako je výběr proměnných, hodnocení kvality modelů, práce s chybějícími hodnotami a velkými soubory dat. Součástí jsou rovněž praktické návody včetně programů.


Obsah kurzu


Prediktivní modelování

 • business aplikace
 • analytické souvislosti

Odhad modelu

 • odhad parametrů
 • korekce na oversampling

Příprava vstupních proměnných

 • chybějící hodnoty
 • kategoriální vstupy
 • shluková analýza proměnných (variable clustering)
 • výběr množiny vysvětlujících proměnných

Hodnocení kvality modelu

 • ROC křivky and "Lift chart"
 • optimální mezní pravděpodobnost
 • K-S statistika
 • c statistika
 • ziskovost
 • hodnocení řady modelů

Prediktivní modelování pomocí logistické regrese

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.