Prediktivní modelování pomocí logistické regrese

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz pokrývá témata prediktivního modelování pomocí SAS/STAT softwaru s důrazem na použití PROC LOGISTIC. Kurz je určen analytikům, kteří navrhují prediktivní modely s využitím SAS. Diskutované případy a techniky jsou cíleny do oblasti databázového marketingu, řízení kreditních rizik, detekce podvodů a dalších aplikací z oblasti bankovnictví, finančních institucí, přímého marketingu, pojišťovnictví a telekomunikací. Obsahově související kurz CDAL92 je určen naopak vědcům z oblastí jako biologie či epidemiologie.


Před absolvováním tohoto kurzu byste měli mít znalosti v rozsahu kurzů PRG1 a ST193, tj.

 • zkušenosti se spouštěním programů a vytvářením tabulek v SAS
 • zkušenost s vytvářením statistických modelů v SAS
 • absolvován kurz statistiky, který zahrnuje lineární a logistickou regresi

Přínos pro účastníka

Kurz je zaměřen na prediktivní modelování s použitím modulu SAS/STAT, konkrétně procedury LOGISTIC. Postupně se budeme věnovat tématům jako je výběr proměnných, hodnocení kvality modelů, práce s chybějícími hodnotami a velkými soubory dat. Součástí jsou rovněž praktické návody včetně programů.


Obsah kurzu


Prediktivní modelování

 • business aplikace
 • analytické souvislosti

Odhad modelu

 • odhad parametrů
 • korekce na oversampling

Příprava vstupních proměnných

 • chybějící hodnoty
 • kategoriální vstupy
 • shluková analýza proměnných (variable clustering)
 • výběr množiny vysvětlujících proměnných

Hodnocení kvality modelu

 • ROC křivky and "Lift chart"
 • optimální mezní pravděpodobnost
 • K-S statistika
 • c statistika
 • ziskovost
 • hodnocení řady modelů

Prediktivní modelování pomocí logistické regrese

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.