PŘECHOD K RPG IV

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Poskytnout informace o novém jazyku RPG IV, o jeho nových funkcích a dále o přechodu z RPG III na RPG IV. V tomto kurzu jsou probrány téměř všechny vlastnosti a funkce jazyka RPG IV a srovnání s jazykem RPG III, podstata a význam prostředí ILE. Příklady n.

Obsah

Změny v programovacím jazyku

 • - Formulář H - parametry pro překlad
 • - Formulář F - popis souborů
 • - Formuláře E a L byly zrušeny
 • - Formulář D - popis dat
 • - Formulář I - popis vstupu
 • - Formulář C - popis výpočtů
 • - Formulář O - popis výstupu
 • - Přikompilované vektory, ALTSEQ a FTRANS

Definice dat - nový formulář D

 • - Popis formuláře
 • - Samostatné proměnné a vektory
 • - Pojmenované konstanty
 • - Datové struktury bez překryvů
 • - Datové struktury s překryvy
 • - Vektory uvnitř datových struktur
 • - Definice podle jiné proměnné (LIKE)

Změny ve výpočetním formuláři C

 • - Změny tvaru formuláře

Operace s datem a časem

 • - Příkazy používané s časovými údaji
 • - Přičtení doby trvání
 • - Odečtení časových údajů nebo doby trvání ADDDUR
 • - Odečtení časových údajů nebo doby trvání - SUBDUR
 • - Testování správnosti časového údaje - TEST
 • - Výběr části časového údaje - EXTRCT
 • - Přesuny časových údajů - MOVE, MOVEL
 • - Časové údaje v podmínkách

Výrazy

 • - Příklady výrazů

Vestavěné funkce (BIF)

Ukazatele a bázované proměnné

Procedury a nový formulář P

 • - Příklad procedury - funkce
 • - Předávání parametrů

ILE - Integrated Language Environment

  Moduly
 • - Volání programů a procedur
 • - Aktivační skupiny
 • - Ukončování procedur, programů a aktivačních skupin
 • - Zpracování chybových stavů
 • - Chybový ILE program
 • - Servisní programy
 • - Export a import
 • - Spojovací program (binder)

Přechod z RPG III do RPG IV

Ladění programů v RPG IV

 • - Postup ladění
 • - Příklad ladění
 • - Stručný přehled ladicích příkazů
 • - Příklady ladicích příkazů

PŘECHOD K RPG IV

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.