Praktické využití počítače

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro začátečníky. Je orientován na získání potřebných znalostí a dovedností nutných k řešení praktických "počítačových" úloh jako je psaní a úprava textů, jejich kopírování, přesuny, vyhledávání, dále na sestavení a úpravu tabulky, na jednoduché výpočty v tabulce užitím funkcí, vzorců a v neposlední řadě na vyhledávání informací na internetu a komunikaci jeho prostřednictvím. Hlavní důraz je tedy kladen na získání a především na osvojení a upevnění základních znalostí a dovedností práce s počítačem. Větší hodinová dotace totiž dovoluje dát více prostoru pro procvičování a tím výrazně přispívá k získání lepší dovednosti, znalosti a k trvalejšímu osvojení žádoucích návyků a stylu práce při řešení praktických úloh. Frekventanti jsou vedeni k samostatnosti jak ve volbě vhodného aplikačního programového vybavení pro řešení konkrétní úlohy tak i správně reagovat na běžné hardwarové či softwarové incidenty počítače.

40 vyučovacích hodin.

Praktické využití počítače

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.