Praktické využití počítače

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro začátečníky. Je orientován na získání potřebných znalostí a dovedností nutných k řešení praktických "počítačových" úloh jako je psaní a úprava textů, jejich kopírování, přesuny, vyhledávání, dále na sestavení a úpravu tabulky, na jednoduché výpočty v tabulce užitím funkcí, vzorců a v neposlední řadě na vyhledávání informací na internetu a komunikaci jeho prostřednictvím. Hlavní důraz je tedy kladen na získání a především na osvojení a upevnění základních znalostí a dovedností práce s počítačem. Větší hodinová dotace totiž dovoluje dát více prostoru pro procvičování a tím výrazně přispívá k získání lepší dovednosti, znalosti a k trvalejšímu osvojení žádoucích návyků a stylu práce při řešení praktických úloh. Frekventanti jsou vedeni k samostatnosti jak ve volbě vhodného aplikačního programového vybavení pro řešení konkrétní úlohy tak i správně reagovat na běžné hardwarové či softwarové incidenty počítače.

40 vyučovacích hodin.

Praktické využití počítače

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.