PRACOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY - OBCHODNÍ A SERVISNÍ PRACOVNÍK

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen hlavně pro absolventy středních a vysokých škol, kteří chtějí získat vyšší odbornost pro práci s výpočetní technikou a to na takovou úroveň, aby se mohli bez problémů ucházet o zařazení do profesí obchodní a servisní pracovník s výpočetní technikou.

Obsah kurzu:
obchodní dovednosti (marketing, cenová politika, komunikační dovednosti), obsluha PC (MS OFFICE, COREL DRAW, Windows NT, práce v síti, Internet) , programovací jazyk VISUAL BASIC (MS Excel Visual Basic, MS WORD Visual Basic, MS ACCESS Visual Basic), servis PC (hardware PC, funkčnost jednotlivých prvků, software servis), servis ostatní kancelářské techniky, praxe.

Předpokládané znalosti:
ukončené úplné střední vzdělání ukončené maturitou.
Podmínkou pro zařazení do kurzu bude úspěšné absolvování ověřovací zkoušky.

Délka kurzu:
5 x týdně 6 hodin x 14 týdny = 420 hodin

PRACOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY - OBCHODNÍ A SERVISNÍ PRACOVNÍK

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.