Práce s PSČ a geografické zobrazení v SAS

Kurz na míru

Základní info

Obsahem je převzetí a využívání frameworku pro zpracování dat specifických pro českou repobliku. Důraz je kladen zejména na zpracování PSČ a geografickou reprezentaci dat s využitím map ve formě statických sestav či interaktivní aplikace. Součástí jsou odpovídající datové zdroje, programové nástroje, nástroje pro aktualizaci datové základny a příklady aplikací.


Přínos pro zákazníka

Rychlá a efektivní práce se specifickými daty typu PSČ, RČ, IČO, a dalšími. Schopnost okamžité prezentace ve formě anotovaných map, popřípadě interaktivní aplikace.


Obsah


Geografická data

 • správní členění ČR
 • problematika PSČ
 • problémy s daty, vazby
 • data obsažená ve frameworku
 • externí zdroje dat

Zpracování geografických dat s využitím frameworku

 • vnořené formáty
 • odvození vyšších správních jednotek
 • odvození počtu obyvatel, velikosti sídla, plochy regionu
 • použití souřadnic pro identifikaci míst na mapě
 • odvozování vzdáleností
 • aktualizace dat ve frameworku

Geografická reprezentace dat

 • zobrazení v mapách pomocí SAS/GRAPH
 • zobrazení sloupcových, výsečových v mapách
 • interaktivní mapy
 • tvorba aplikace

Další typy dat specifických pro ČR

 • rodná čísla - validace, odvození údajů, standardy
 • identifikační čísla organizací
 • čísla účtů
 • výpočty pracovních dnů

Práce s PSČ a geografické zobrazení v SAS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.