Práce s Editorem ŠVP

Kurz na míru

Základní info

Školení je určeno pro proškolení větší skupiny uživatelů pro práci s EditoremŠVP. V úvodní části jsou posluchači seznámeni s procesem tvorby školního vzdělávacího programu. Zejména se jedná o vysvětlení principu práce s EditoremŠVP a způsobem zápisu dat do programu.

V praktické části jsou demonstrovány jednotlivé části programu a na konkrétních příkladem předvedeno uložení dat do programu a jejich následné provázání mezi sebou. Součástí demonstrace je i generování jednotlivých výstupních dokumentů od interních pracovních až k celkovému ŠVP.

Při procvičování si účastníci školení osvojí na konkrétních cvičeních práci s aplikací vygenerují některé dokumenty. Pokud má škola již některé části ŠVP připraveny pracuje se s těmito reálnými daty.

Po absolvovaném školení jsou účastníci schopni pracovat samostatně s EditoremŠVP při tvorbě školního vzdělávacího programu Místo: u vás ve škole, Cena: 6.900,-/15 osob (vč. DPH)

Práce s Editorem ŠVP

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.