Práce s DataFlux dfPower Studio 8.2

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz určený pro datové analytiky zabývající se kvalitou dat, kteří chtějí získat přehled o možnostech čištění dat pomocí aplikace DataFlux dfPower Studio verze 8.2.


Přínos pro účastníka

V kurzu se naučíte:

 • pracovat s prostředím dfPower Studio 8.2
 • profilovat data
 • vylepšovat data aplikováním různých technik čištění dat
 • definovat a používat přiřazovací kódy integračních metod
 • kontrolovat proces čištění dat pomocí trendové analýzy a nastavení business pravidel pro monitoring
 • využívat různé uzly (nódy) a techniky pro dfPower Architect

Obsah kurzu


Úvod do metodiky a nástroje DataFlux

 • cyklus DataFlux metodologie
 • cíle kurzu

Přehled o dfPower Studio

 • instalace a architektura produktů DataFlux
 • prostředí dfPower Studia
 • datové přístupy (ODBC)

DataFlux metodologie: Analýza

 • co je profilování dat/metadat?
 • profilování s dfPower Explorer
 • profilování s dfPower Profile

Úvod do dfPower Architect

 • co je dfPower Architect
 • práce s dfPower Architect

DataFlux metodologie: Kvalita

 • techniky datové kvality
 • vytváření a aplikace standardizačních schémat pro standardizaci dat
 • práce s parsingem
 • techniky identifikační analýzy

DataFlux metodologie: Integrace

 • techniky datové integrace
 • práce s match kódy
 • tvorba match reportů
 • různé techniky eliminace duplikací

DataFlux metodologie: Obohacování

 • techniky datového obohacování
 • možnosti ověřování adres
 • vyhledávání adres a validační techniky

DataFlux metodologie: Kontrolní fáze

 • přehled kontrolní fáze
 • trendová analýza a upozornění
 • monitoring business pravidel

Další možnosti dfPower Studio

 • práce s dalšími uzly dfPower architekta
 • tvorba a práce s dfPower Architect templaty jobů
 • dávkové zpracování
 • práce s makro proměnnými
 • práce s vlastními metrikami

Práce s DataFlux dfPower Studio 8.2

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.