PowerPoint II. - umění přednášet prezentaci

Kurz na míru

Základní info

Úvod kurzu slouží pro opakování základních pracovních postupů spojených s tvorbou prezentací v MS PowerPoint. Dále poskytuje účastníkům ojedinělou možnost načerpat a doplnit znalosti a dovednosti v oblasti teorie prezentace. Teoretická pasáž kurzu vybírá v současnosti nejpodstatnější poznatky z managementu, psychologie, didaktiky a DTP, vhodně je kombinuje a vytváří tak dokonalý a na trhu ojedinělý teoretický základ vašich prezentačních dovedností. Důležitou součástí kurzu je praktické cvičení, při kterém si účastník kurzu vyzkouší přednést vlastní prezentaci ostatním účastníkům kurzu, kteří mu ihned poskytnou zpětnou vazbu. Lektor ve spolupráci se studijní skupinou dá poté prezentujícímu náměty pro zlepšení jeho digitální prezentace a doporučí mu, jak zlepšit formu podání prezentace.
Cílová skupina: výkonní manažeři všech stupňů řízení, obchodní zástupci, obchodníci, obchodní asistentky, začínající učitelé, lektoři a konzultanti.

PowerPoint II. - umění přednášet prezentaci

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.