PowerPoint 2000 - II

Kurz na míru

Základní info

4 lekce s více jak 4 hodinami výuky programu pro přípravu prezentací Microsoft PowerPoint. Každá lekce obsahuje multimediální výklad, animované ukázky postupů, simulace a testovací otázky.

Struktura kurzu:

Kurz MS PowerPoint 2000 - II se skládá z 4 lekcí, z nichž každá má následující strukturu:

* Výklad - k pochopení probírané látky pomáhá využití multimediálních prvků, textu, animované grafiky a zvuku.
* Ukázka - správný postup řešení je ukázán simulacemi pohybu myši, vkládáním textu, úpravami položek..., to vše komentováno textem i zvukem. Student tak přesně vidí postup, jak má jednotlivé kroky provádět.
* Cvičení - výukový program simuluje činnost skutečného prostředí MS PowerPoint. Student je vyzván, aby provedl daný úkol a v simulovaném prostředí ho program vede, případně napoví, když student neví, jak má pokračovat.
* Test - pomocí testovacích otázek se kontroluje, jak student vykládanou látku zvládl.

Obsah kurzu:

Celkový rozsah kurzu jsou 4 výukové lekce o předpokládaném trvání 4 hodiny. Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Vytváření šablon prezentací
(55 minut)
- Úvod
- Používání předlohy snímku
- Přizpůsobení šablon uživateli
- Použití šablony na prezentaci
- Cvičení
- Test
2. Úprava existující prezentace
(60 minut)
- Úvod
- Vkládání a mazání snímků
- Přesouvání a kopírování textu
- Změna pořadí snímků
- Kontrola pravopisu
- Cvičení
- Test
3. Přidání grafických prvků do prezentace
(60 minut)
- Úvod
- Vkládání grafů
- Vkládání organizačních diagramů
- Používání funkcí WordArt
- Vkládání speciálních efektů
- Cvičení
- Test
4. Příprava prezentace
(60 minut)
- Úvod
- Nastavení prezentace
- Vkládání mluveného komentáře
- Nastavení automatického běhu prezentace
- Vytváření poznámek mluvčího
- Cvičení
- Test

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player), komprimovaný zvuk (MP3) a text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně plně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s). K dispozici je rovněž varianta bez zvuku.

PowerPoint 2000 - II

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.