PowerPoint 2000

Kurz na míru

Základní info

8 lekcí s více jak 8 hodinami výuky programu pro přípravu prezentací Microsoft PowerPoint, obsahuje PowerPoint 2000 i a II. Každá lekce obsahuje multimediální výklad, animované ukázky postupů, simulace a testovací otázky.

Struktura kurzu:

Kurz MS PowerPoint 2000 se skládá z 8 lekcí, z nichž každá má následující strukturu:

* Výklad - k pochopení probírané látky pomáhá využití multimediálních prvků, textu, animované grafiky a zvuku.
* Ukázka - správný postup řešení je ukázán simulacemi pohybu myši, vkládáním textu, úpravami položek..., to vše komentováno textem i zvukem. Student tak přesně vidí postup, jak má jednotlivé kroky provádět.
* Cvičení - výukový program simuluje činnost skutečného prostředí MS PowerPoint. Student je vyzván, aby provedl daný úkol a v simulovaném prostředí ho program vede, případně napoví, když student neví, jak má pokračovat.
* Test - pomocí testovacích otázek se kontroluje, jak student vykládanou látku zvládl.

Obsah kurzu:

Celkový rozsah kurzu je 8 výukových lekcí o předpokládaném trvání 8 hodin. Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Seznámení s MS PowerPoint
(20minut)
- Úvod
- Kdy použít PowerPoint
- Prezentace a důležité možnosti PowerPointu
- Test
2. Používání nápovědy
(40 minut)
- Úvod
- Nápověda
- Cvičení
- Test
3. Vytváření prezentací
(65 minut)
- Úvod
- Používání stručného průvodce
- Přidání nového snímku
- Možnosti zobrazení snímku
- Ukládání prezentace
- Cvičení
- Test
4. Vytváření podkladů pro prezentaci
(55 minut)
- Úvod
- Vytváření podkladů
- Odeslání osnovy prezentace aplikací MS Word
- Tisk snímků
- Cvičení
- Test
5. Vytváření šablon prezentací
(55 minut)
- Úvod
- Používání předlohy snímku
- Přizpůsobení šablon uživateli
- Použití šablony na prezentaci
- Cvičení
- Test
6. Úprava existující prezentace
(60 minut)
- Úvod
- Vkládání a mazání snímků
- Přesouvání a kopírování textu
- Změna pořadí snímků
- Kontrola pravopisu
- Cvičení
- Test
7. Přidání grafických prvků do prezentace
(60 minut)
- Úvod
- Vkládání grafů
- Vkládání organizačních diagramů
- Používání funkcí WordArt
- Vkládání speciálních efektů
- Cvičení
- Test
8. Příprava prezentace
(60 minut)
- Úvod
- Nastavení prezentace
- Vkládání mluveného komentáře
- Nastavení automatického běhu prezentace
- Vytváření poznámek mluvčího
- Cvičení
- Test

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player), komprimovaný zvuk (MP3) a text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně plně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s). K dispozici je rovněž varianta bez zvuku.

PowerPoint 2000

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.