Použití SAS Management Console pro administraci platformy SAS

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určený administrátorům prostředí SAS 9 pomocí SAS Management Console.


Před přihlášením do tohoto školení byste se měli seznámit s dokumentem SAS Intelligence Platform: Overview a absolvovat přehledové školení PAOVR - Úvod do architektury SAS® Intelligence Platform pro administrátory.


Přínos pro účastníka

Kurz je zaměřen na tyto oblasti:

 • použití sekce Metadata Manager pro správu metadatového serveru
 • použití sekce Server Manager pro správu serverů
 • použití sekce Data Library Manager pro správu knihoven a tabulek
 • použití sekce BI Manager pro správu objektů Business Intelligence
 • použití sekce Authorization Manager pro správu zabezpečení metadat

Obsah kurzu


Úvod do architektury SAS Intelligence

 • úvod do SAS Business Intelligence
 • seznámení se vzorovými datu Orion Star
 • seznámení s případovou studií Orion Start
 • úvod do SAS Management Console

Přehled o aplikaci SAS Management Console

 • úvod do SAS Management Console
 • fungování SAS Management Console
 • seznámení s plug-iny (sekcemi) SAS Management Console
 • práce s uživatelským rozhraním

Sekce Metadata Manager

 • správa metadatových serverů
 • správa matadatových úložišť (repositories)

Sekce Server Manager

 • správa metadat jednotlivých serverů

Sekce User Manager

 • správa uživatelů
 • správa skupin

Sekce Data Library Manager

 • správa SAS knihoven a tabulek
 • správa externích databázových knihoven a tabulek

Sekce BI Manager Plug-In

 • obsah sekce BI Manager
 • správa metadat uložených procedur (stored procesů)
 • správa metadat reportů
 • přesouvání metadatových objektů

Sekce Authorization Manager

 • úvod do autorizace v metadatech
 • správa přístupových práv

Použití SAS Management Console pro administraci platformy SAS

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.