Pokročilé prediktivní modelování v SAS Enterprise Miner

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen tvůrcům prediktivních modelů a datovým analytikům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti optimalizace prediktivních modelů. Kurz navazuje na školení Dolování dat s použitím SAS/Enterprise Miner 6.1 (AAEM61) a do větší hloubky se věnuje technikám vývoje prediktivních modelů.


Před přihlášením do tohoto kurzu byste měli:

 • absolvovat kurz Dolování dat s použitím SAS/Enterprise Miner 6.1 (AAEM61)
 • mít zkušenosti s vytvářením a správou datových souborů SAS; tyto zkušenosti lze získat v kurzu Programování v SAS: Základy (PRG1)
 • mít zkušenosti s vývojem statistických modelů pomocí SAS/STAT
 • mít znalosti statistiky, zejména lineární a logistické regrese, v rozsahu školení Základy statistiky s použitím SAS (STAT1)

Přínos pro účastníka

Po absolvování kurzu byste měli umět:

 • používat pokročilé techniky pro výběr vstupů a vyhodnocení kvality modelů
 • konstruovat a vyhodnocovat dvoustupňové a vícestupňové modely pomocí aplikace SAS Enterprise Miner
 • interpretovat variabilitu predikční výkonnosti modelu

Obsah kurzu


Zopakování základních technik prediktivního modelování

 • vytvoření prediktivního modelu pomocí aplikace Enterprise Miner
 • analytické otázky

Lepší výběr vstupů

 • univariate screening
 • analýza hlavních komponent (PCA)
 • shlukování proměnných
 • transformace kategoriálních vstupních proměnných
 • výběr vstupních proměnných pro regresi na základě prohledání všech podvýběrů

Empirické logity a adekvátnost modelu

 • grafy empirických logitů
 • transformace vstupních proměnných

Zobecněný odhad zisku/ztráty

 • výplatní matice (profit matrix)
 • grafická reprezentace výplatní matice
 • grafická reprezentace zisku/ztráty

Sestavení a vyhodnocení dvoustupňového modelu

 • vyhodnocení modelu bez výplatní matice
 • konstrukce modelu s intervalovou výstupní proměnnou
 • regrese s negaussovskými chybami (nenormální rozdělení chyb)
 • regresní stromy
 • modely neuronových sítí s intervalovou výstupní proměnnou

Pokročilé prediktivní modelování v SAS Enterprise Miner

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.