Poissonovská regrese pomocí procedury GENMOD

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen uživatelům, kteří analyzují počet výskytů určitého jevu, přičemž tyto výskyty jsou silně asymetricky rozděleny nebo je míra výskytu daného jevu funkcí nějakých predikčních proměnných. Pomocí Poissonova regresního modelu lze modelovat například výskyt hlášení pojistných událostí, počet jedinců v koloniích bakterií a virů, počet poruch na zařízení nebo výskyt určité nemoci. Mezi cílové posluchače tohoto kurzu patří především biostatistici, epidemiologové, vědci z oblasti sociálních a fyzikálních věd a business analytici.


Před přihlášením do tohoto kurzu byste měli umět:

 • spouštět programy SAS a vytvářet datové soubory SAS
 • sestavovat a interpretovat modely lineární a logistické regrese

Tyto zkušenosti lze získat v kurzech Programování v SAS: Základy (PRG1) a Základy statistiky s použitím SAS (ST193).


Přínos pro účastníka

V tomto kurzu se naučíte:

 • sestavovat Poissonovy regresní modely pro diskrétní počty a míry výskytu
 • hodnotit modely z hlediska nadměrného rozptylu
 • sestavovat negativní binomické regresní modely
 • sestavovat zero-inflated Poissonovy modely
 • provádět diagnostiku modelu pomocí ODS grafiky

Obsah kurzu


Poissonův regresní model

 • úvod do Poissonovy regrese
 • korekce nadměrného rozptylu

Aplikace Poissonových regresních modelů

 • Poissonovy regresní modely pro míry výskytu
 • zero-inflated Poissonovy modely
 • diagnostika modelu

Poissonovská regrese pomocí procedury GENMOD

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.