Počítačové sítě

Kurz na míru

Základní info

Seznámení se základními vlastnostmi počítačových sítí, způsoby jejich výstavby a použití.

* důvody pro používání počítačových sítí, přínosy používání počítačových sítí v aplikační sféře
* architektury sítí TCP/IP (Internet) a ISO RM OSI, propojování sítí, opakovače, mosty, směrovače, brány
* principy lokálních sítí typu Ethernet/802.3/Token-Ring
* principy rozhraní rozlehlých sítí typu X.25
* aplikační služby počítačových sítí dostupné z terminálů: elektronická pošta, přenos souborů, vzdálený/virtuální terminál, konference, identifikační a vyhledávací nástroje (X.400/SMTP, X.500/LDAP, FTAM, ...)
* prezentace dat pro síť (ASN.1, XDR), komprese dat
* základy bezpečnosti v počítačových sítích
* typická rozhraní pro tvorbu vlastních aplikačních systémů (sockets, TLI, RPC)
* interoperabilita více síťových prostředí
* základy teorie přenosu dat, analogové a digitální přenosové systémy
* lokální sítě, Fast a Gigabit Ethernet, přepínání na úrovni 2. a 3. vrstvy
* ISDN
* průmyslové sítě

Počítačové sítě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.