Plánování a provádění marketingových kampaní pomocí SAS Customer Intelligence Studio

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen uživatelům, kteří chtějí používat aplikaci SAS Customer Intelligence Studio pro vytváření a realizaci marketingových kampaní a komunikací. Naučíte se vytvářet kampaně, pracovat s diagramy za účelem výběru skupiny pro oslovení a definovat komunikace v rámci kampaně. Dále uvidíte jak vytvořit a upravit časové plány kampaní a komunikací, jak změnit stav kampaně a jak realizovat kampaň a naplánovanou komunikaci. Nacvičíte, jak exportovat data do souboru nebo tabulky a jak pomocí statistické analýzy vylepšit výběr zákazníků k oslovení.


Pro účast v kurzu není nutná předchozí znalost SAS, u účastníků se předpokládá znalost práce s MS Windows a základní přehled o problematice marketingových kampaní.


Přínos pro účastníka

Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

 • ovládat všechny součásti aplikace SAS Customer Intelligence Studio
 • definovat cílové skupiny a podskupiny pro marketingovou kampaň
 • naplánovat a uskutečňovat kampaně
 • kontrolovat výběr pomocí built-in a ad hoc reportů
 • řídit a monitorovat kampaně

Obsah kurzu


Úvod

 • SAS Marketing Automation - přehled

Vytváření a uskutečňování základních kampaní

 • zakládání kampaní
 • definování cílové skupiny
 • specifikace způsobu komunikace
 • časové plánování a uskutečňování kampaní

Definování opakovaně použitelných skupin a podskupin

 • vytváření opakovaně použitelných skupin
 • vytváření podskupin pomocí Split Node
 • přiřazení nabídek těmto skupinám
 • preference

Práce s tématy (subjects)

 • úvod do témat
 • vztah data-téma

Řízení a monitoring kampaní

 • monitoring ohlasů
 • možnosti reportování
 • používání SAS Campaign Web Studio
 • vytváření reportů pomocí jiných aplikací

Řešení klientských úloh

Plánování a provádění marketingových kampaní pomocí SAS Customer Intelligence Studio

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.