Plánování a provádění marketingových kampaní pomocí SAS Customer Intelligence Studio

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen uživatelům, kteří chtějí používat aplikaci SAS Customer Intelligence Studio pro vytváření a realizaci marketingových kampaní a komunikací. Naučíte se vytvářet kampaně, pracovat s diagramy za účelem výběru skupiny pro oslovení a definovat komunikace v rámci kampaně. Dále uvidíte jak vytvořit a upravit časové plány kampaní a komunikací, jak změnit stav kampaně a jak realizovat kampaň a naplánovanou komunikaci. Nacvičíte, jak exportovat data do souboru nebo tabulky a jak pomocí statistické analýzy vylepšit výběr zákazníků k oslovení.


Pro účast v kurzu není nutná předchozí znalost SAS, u účastníků se předpokládá znalost práce s MS Windows a základní přehled o problematice marketingových kampaní.


Přínos pro účastníka

Po absolvování kurzu by účastník měl být schopen:

 • ovládat všechny součásti aplikace SAS Customer Intelligence Studio
 • definovat cílové skupiny a podskupiny pro marketingovou kampaň
 • naplánovat a uskutečňovat kampaně
 • kontrolovat výběr pomocí built-in a ad hoc reportů
 • řídit a monitorovat kampaně

Obsah kurzu


Úvod

 • SAS Marketing Automation - přehled

Vytváření a uskutečňování základních kampaní

 • zakládání kampaní
 • definování cílové skupiny
 • specifikace způsobu komunikace
 • časové plánování a uskutečňování kampaní

Definování opakovaně použitelných skupin a podskupin

 • vytváření opakovaně použitelných skupin
 • vytváření podskupin pomocí Split Node
 • přiřazení nabídek těmto skupinám
 • preference

Práce s tématy (subjects)

 • úvod do témat
 • vztah data-téma

Řízení a monitoring kampaní

 • monitoring ohlasů
 • možnosti reportování
 • používání SAS Campaign Web Studio
 • vytváření reportů pomocí jiných aplikací

Řešení klientských úloh

Plánování a provádění marketingových kampaní pomocí SAS Customer Intelligence Studio

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.