Outlook 2000 - II

Kurz na míru

Základní info

5 lekcí s více jak 5 hodinami výuky klienta elektronické pošty Microsoft Outlook. Každá lekce obsahuje multimediální výklad, animované ukázky postupů, simulace a testovací otázky.

Struktura kurzu:

Kurz MS Outlook 2000 - II se skládá z 5 lekcí, z nichž každá má následující strukturu:

* Výklad - k pochopení probírané látky pomáhá využití multimediálních prvků, textu, animované grafiky a zvuku.
* Ukázka - správný postup řešení je ukázán simulacemi pohybu myši, vkládáním textu, úpravami položek..., to vše komentováno textem i zvukem. Student tak přesně vidí postup, jak má jednotlivé kroky provádět.
* Cvičení - výukový program simuluje činnost skutečného prostředí MS Outlook. Student je vyzván, aby provedl daný úkol a v simulovaném prostředí ho program vede, případně napoví, když student neví, jak má pokračovat.
* Test - pomocí testovacích otázek se kontroluje, jak student vykládanou látku zvládl.

Obsah kurzu:

Celkový rozsah kurzu je 5 výukových lekcí o předpokládaném trvání 5 hodin. Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Vytváření a používání kontaktů
(60 minut)
- Úvod
- Kontakty
- Distribuční seznamy
- Cvičení
- Test
2. Zasílání hromadných zpráv elektronické pošty
(50 minut)
- Úvod
- Úprava složky kontaktů
- Propojení složky kontaktů s formulářovým dopisem
- Vytváření formulářového dopisu
- Vytváření adresních štítků
- Cvičení
- Test
3. Vytváření a používání úkolů
(55 minut)
- Úvod
- Vytváření úkolů
- Přidělování úkolů
- Zpráva o stavu úkolu
- Vytváření úkolu ze zprávy elektronické pošty
- Priorita úkolů
- Cvičení
- Test
4. Používání osobního kalendáře
(50 minut)
- Úvod
- Prohlížení osobního kalendáře
- Změna zobrazení osobního kalendáře
- Tisk osobního kalendáře
- Publikování osobního kalendáře
- Cvičení
- Test
5. Stahování pošty ze vzdálených serverů a práce se složkami
(50 minut)
- Úvod
- Nastavení offline složek
- Používání a synchronizace offline složek
- Nastavení vzdálené pošty
- Používání vzdálené pošty
- Cvičení
- Test

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player), komprimovaný zvuk (MP3) a text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně plně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s). K dispozici je rovněž varianta bez zvuku.

Outlook 2000 - II

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.