Outlook 2000 - I

Kurz na míru

Základní info

6 lekcí s více jak 5 hodinami výuky klienta elektronické pošty Microsoft Outlook. Každá lekce obsahuje multimediální výklad, animované ukázky postupů, simulace a testovací otázky.

Struktura kurzu:

Kurz MS Outlook 2000 - I se skládá z 6 lekcí, z nichž každá má následující strukturu:

* Výklad - k pochopení probírané látky pomáhá využití multimediálních prvků, textu, animované grafiky a zvuku.
* Ukázka - správný postup řešení je ukázán simulacemi pohybu myši, vkládáním textu, úpravami položek..., to vše komentováno textem i zvukem. Student tak přesně vidí postup, jak má jednotlivé kroky provádět.
* Cvičení - výukový program simuluje činnost skutečného prostředí MS Outlook. Student je vyzván, aby provedl daný úkol a v simulovaném prostředí ho program vede, případně napoví, když student neví, jak má pokračovat.
* Test - pomocí testovacích otázek se kontroluje, jak student vykládanou látku zvládl.

Obsah kurzu:

Celkový rozsah kurzu je 6 výukových lekcí o předpokládaném trvání 5 hodin. Jednotlivé lekce obsahují následující témata:

1. Seznámení s Microsoft Outlook
(40 minut)
- Úvod
- Kdy použít Outlook
- Důležité možnosti Outlooku
- Test
2. Používání nápovědy
(45 minut)
- Úvod
- Nápověda
- Tip dne
- Cvičení
- Test
3. Vytváření zpráv elektronické pošty
(60 minut)
- Úvod
- Vytváření nové poštovní zprávy
- Vkládání hypertextových odkazů do zprávy
- Vkládání příloh do poštovní zprávy
- Vkládání hlasovacích tlačítek
- Vkládání digitálního podpisu
- Cvičení
- Test
4. Používání stylů a podepisování zpráv elektronické pošty
(50 minut)
- Úvod
- Používání šablon a stylů pro poštovní zprávy
- Formátování textu poštovní zprávy
- Vytváření podpisů
- Cvičení
- Test
5. Práce se zprávami elektronické pošty
(60 minut)
- Úvod
- Zobrazování zpráv elektronické pošty
- Odpovídání na doručené poštovní zprávy
- Možnosti sledování zpráv elektronické pošty
- Pomocník pro funkci 'Mimo kancelář'
- Cvičení
- Test
6. Hledání a uspořádání zpráv elektronické pošty
(50 minut)
- Úvod
- Hledání zpráv elektronické pošty
- Vytváření složek
- Vytváření pravidel
- Úprava pravidel
- Cvičení
- Test

Systémové požadavky:

Pro provoz kurzu je třeba mít nainstalován prohlížeč MS Explorer 4.1 SP1 a vyšší a komponentu Flash Player (tu lze bezplatně získat např. na www.Tutor2000.cz nebo www.macromedia.com).

Další informace:

Veškerá multimédia ve výkladu využívají vektorovou grafiku (Flash Player), komprimovaný zvuk (MP3) a text (ToolBook). Kurz je proto na jedné straně plně multimediální, na druhé straně velmi nenáročný na přenosy (optimalizováno pro standardní internetové připojení 64 Kb/s). K dispozici je rovněž varianta bez zvuku.

Outlook 2000 - I

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.