OracleAS Portal 10g: Build Corporate Portals

Kurz na míru

Základní info

Popis

Portál je vstupní branou k informacím. V tomto kurzu se posluchači seznámí s možnosti prostředí "OracleAS Portal” pro vytváření těchto typů aplikací. Bude zde probírán způsob vytváření a správy knihovny dokumentů a publikování. Je zde rozebíráno vytváření stránek portálu za účelem publikování obsahu. Také se zde posluchači naučí jak vytvářet a publikovat Web aplikace řízené daty.

Posluchači
Database Administrators

Předpoklady
Familiarity with basic HTML concepts and terms

Cíle kurzu
Vytváření stránek portálu
Definování schvalovacího procesu pro publikování dokumentů
Aplikace firemních standardů při navrhování stránek
Vytváření portletů řízených daty
Uživatelské přizpůsobení portálu
Seznam klíčových vlastností "OracleAS Portal”
Podpora vyhledávání v "OracleAS Portal”
Klasifikace a kategorizace obsahu
Integrace "Business Inteligence”
Integrace externích Web aplikací a stránek


Témata kurzu

Úvod do "OracleAS Portal”
Podnikové portály
Požadavky pro vytváření a publikování dokumentů
Co je "OracleAS Portal”?
Rozšiřitelný rámec portálu
Řešení pomocí "OracleAS Portal”

Správa obsahu portálu
Co je položka?
Typy položek
Vkládání položek do knihovny dokumentů
Řízení položek
Přístup ke knihovně dokumentů pomocí WebDAV


Klasifikace obsahu portálu
Co jsou metadata obsahu?
Klasifikace obsahu
Návrh struktury
Klasifikace pomocí kategorií
Klasifikace pomocí perspektiv

Uživatelsky definované typy položek
Co jsou uživatelsky definované typy položek?
Vytváření uživatelských atributů
Vytváření uživatelsky definovaných typů položek
Vkládání položek založených na uživatelsky definvaných typech

Schvalovací proces pro publikaci
Přehled
Aktivace schvalovacího procesu
Nastavení cesty pro schvalování
Překrytí předefinované cesty pro schvalování
Vkládání informačního a notifikačního portletu do portálových stránek
Předání položky do schvalovacího procesu
Schvalování a zamítnutí položky

Vytváření stránek
Co je portálová stránka?
Vytváření stránek a podstránek
Editace stránek
Co je region?
Co je portlet?
Konfigurace regionů
Vkládání záložek
Stavební jednotky stránek

Sdílení objektů portálu
Co jsou sdílené objekty?
Vytváření stylů
Aplikování stylů
Vytváření šablon
Vytváření stránek založených na šablonách
Co je navigační stránka?
Zobrazování navigačních stránek v portálovských stránkách
Efektivní využití sdílených objektů

Aktivace a řízení přizpůsobení v portálu
Co je přizpůsobení?
Přizpůsobení stránek
Přizpůsobení portletů
Využití parametrů
Integrace parametrů stránek a portletů
Co je to událost?
Odezva na události
Přístup k objektům portálu


Vyhledávací služby portálu
Identifikace vyhledávacích možností portálu
Základní vyhledávání
Rozšířené vyhledávání
Uživatelsky definované vyhledávání
Vytváření formuláře pro požadavky uživatelsky definovaného vyhledávání
Ukládání vyhledávacích požadavků
Prohledávání požadavků pomocí "Oracle Text”
Zobrazování výsledků vyhledávání

Integrace obsahu z externích Web aplikací
Integrace neportálového obsahu
Co je "Web Clipping”?
Integrace externích aplikací a stránek pomocí "Web Clipping” portletu

Prezentace dat pomocí "OmniPortlet”
Co je "OmniPortlet”?
Publikace obsahu z nesourodých datových zdrojů
Integrace parametrů stránky pomocí "OmniPortlet”
Odezva na události "OmniPortlet”

Vytváření a řízení portletů řízených daty
Vývojové prostředí "Portlet Builder”
Co je poskytovatel portletů?
Co je databázový poskytovatel portletů.?
Aplikace seznamů hodnot
Vytváření portletů řízených daty
Co jsou grafy?
Vytváření grafů
Publikace portletů řízených daty

Vytváření formulářů a reportů v portálu
Co je portlet typu formulář?
Vytváření formulářů založených na tabulkách či pohledech
Co je seznam hodnot?
Aplikace seznamů hodnot
Co je portlet typu report?
Vytváření reportů pomocí průvodce dotazů
Integrace formulářů a reportů pomocí linků
Publikace formulářů a reportů jako portlety

Integrace "OracleAS” portálu s ostatními produkty
Publikace "Business Intelligence” v portálovských stránkách
Integrace "OracleAS Discoverer” do "OracleAS Portal”
Integrace "OracleAS Reports” do "OracleAS Portal”

OracleAS Portal 10g: Build Corporate Portals

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.