OracleAS 10g R3: Oracle ADF for Forms/4GL Developers

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte
Tento kurz je určen pro J2EE vývojáře, kteří chtějí využívat výhod "Oracle Application Development Framework (ADF)". Naučí se vytvářet vícevrstvé aplikace včetně MVC komponent a aplikačních služeb, které zastřešují modelovou vrstvu MVC architektury. V rámci tohoto kurzu budou používány vizuální a modelovací nástroje z "Oracle JDeveloper 10g" k vytváření ADF komponent.
Cvičení jsou zaměřena na vývoj "Web" klientů pomocí "Apache Jakarta Struts" a "JavaServer Pages" (JSP), postavených na ADF "Business" komponentách.

Předpoklady
Basic knowledge of SQL queries and data manipulation
Oracle 10g: Vývoj Java aplikací

Cíle kurzu
Vytváření a implementace aplikační vrstvy pomocí "ADF Business Components"
Generování a testování klientské vrstvy k "ADF Business Components"
Vytváření prezentační (Web) vrstvy aplikace pomocí deklarativních nástrojů v "Oracle Jdeveloper 10g"
Využití "Oracle JDeveloper 10g" pro definici uživatelského rozhraní a běhu aplikace pomocí "Jakarta Struts"

Témata kurzu

"Oracle Application Development Framework"
MVC architektura
ADF technologie
"ADF Business Components"
Přehled "Apache Struts"

ADF vývojový proces
ADF vývojový proces
JDeveloper 10g elementy pro vývoj
Vytváření implicitních "Business Components"
Vizuální editace JSP
Struts modelovací nástroj

Úvod do "ADF Business Components"
Vytváření aplikačního pracovního prostoru v "Oracle JDeveloper 10g"
Vytváření implicitních "Business Components"
Testovací nástroj pro "Business Components"
Role "Business Components": Entity objekty, "View" objekty, aplikační moduly


Vytváření aplikační logiky
Entity objekty
Java soubory pro Entity objekty
Modelovací nástroj "Business Components"
Nastavení výchozích hodnot atributů Entity objektů
Mapování atributů na DB sekvenci
Validace hodnot
Vytváření a užití domén pro validaci

Expozice dat
"View" objekty
"View" linky
Aplikační moduly
"View" objekty založené na SQL dotazech
Modelovací nastroj pro "Business Components"

Uživatelsky definovaná validace
Vkládání a užití uživ. metod pro validaci
Asociace Entity objektů
Publikace uživ. metod
Metody přistupující k datům

Rozšířený přístup k datům
"View" objekty založené na SQL dotazech
Expertní režim pro vytváření "View" objektů
Programové "View" objekty
Formátování atributů

Zabezpečení modelu
Java autentizační a autorizační služby "JAAS"
Autentizace
OracleAS JAAS poskytovatel (JAZN)
Autorizace
Autorizace na úrovní "Entity" objektu

Řízení běhu "Web" aplikace pomocí "Struts"
ADF a "Apache Struts"
Smysl kontroléru
Kontrolér v MVC architektuře
Zpracování navigačních požadavků

Vytváření ADF prezentační vrstvy
JSP/HTML vizuální editor
JSP a ADF aplikace
Základní JSP elementy
Řídící prvky "View" objektů

Uživatelsky definované akce
"Struts" konfigurační soubor
Vytváření akční třídy
Užití přesměrování
Statické a dynamické "Form Beans"
Aplikační zdrojové soubory pro zajištění multi-jazyčnosti

Užití ADF "Struts" komponent
Data akce
Data stránky
Užití iterátoru
Životní cyklus data akce
Přesměrování a události v ADF aplikacích

Validace a zpracování chyb a výjimek
Validace na straně klienta
Validace pomocí "Form Bean"
"Struts" validace
Zpracování výjimek

Rozšířené uživatelské rozhraní
Vlastnosti vizuálních komponent
Použití lišty s tlačítky pro formátování objektů
Vkládání obrázků do JSP
Užití CSS
Použití jazyka výrazů
Vkládání navigačních tlačítek

Řízení JAAS zabezpečení
Poskytovatel JAAS
OracleAS JAAS poskytovatel (JAZN)
Autentizace klienta
Použití JAAS v prezentační vrstvě

Vytváření ADF UIX prezentačních komponent
Technologie ADF UIX
Rozvržení UIX stránky
Internacionalizace
Návrh pomocí vizuálního editoru
Použití datových komponet

Nasazení ADF aplikací
Nasazení do "Web" serveru
Nasazení do OC4J
Nastavení konektivity z "Oracle JDeveloper 10g" do OC4J
Profily pro nasazení
Deploying to OC4J


Navrhované další kurzy
Oracle 10g: Vytváření J2EE aplikací

OracleAS 10g R3: Oracle ADF for Forms/4GL Developers

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.