Oracle9i: New Features for Developers

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte:
Tento kurz seznamuje účastníky s novými vlastnostmi Oracle9i, které jsou důležité pro vývojové pracovníky. Kurz obsahuje primárně informace o změnách v SQL a PL/SQL, vylepšení objektové technologie, databázové vlastnosti, strukturální změny, vlastnosti týkající se výkonnosti, bezpečnosti, datewarehousingu a globalizaci jsou probrány zhlediska vývojového pracovníka.
Cíle kurzu:
Describe enhancements to programmatic interfaces
Describe new features in interMedia and spatial systems
Use the new object relational database management system features
Use the new operators and functions applicable for data warehouse environments
Use the new types of schema objects
Utilize new features to enhance the management of data
Utilize the performance enhancements for data manipulation and retrieval
Describe and understand new Advanced Queuing features and extensibility enhancements
Describe security enhancements
Describe the enhancements to XML and Java development platform features
Use the enhancements to PL/SQL
Implement the new globalization features
Use the ANSI syntax for Joins

Témata kurzu:

Nové vlastnosti DML příkazů pro DW
Insert do více tabulek
Externí tabulky
Příkaz MERGE

Změny v SQL, přizpůsobení standardu SQL 99
Oracle9i a spojení tabulek
Výraz CASE
Skalární poddotazy

Vylepšení integrity dat

Globalizace
Nové datové typy
Nové funkce v SQL
Přehled Unicode

Převod datového typu LONG na datový typ LOB
Migrace, podpora SQL a PL/SQL
Doplnění příkazu ALTER TABLE

Vylepšení objektového datového typu a dat. typu Collection
Dědičnost v objektovém datovém typu
Víceúrovňový datový typ Collection

Nové vlastnosti a vylepšení v PL/SQL
Příkaz CASE, COALESCE, NULLIF v PL/SQL
Použití tabulkových funkcí
Nový typ kompilace - native
Vylepšení příkazů BULK BIND, FOR ALL
Sada METADATA

Výkonnost
Nové volby optimalizátoru a sady DBMS_STAT
Změny: indexování, IOT, materializované pohledy, outliny
Parametr Cursor_sharing
Monitorování použití indexu
Nový stav databáze - Quiesce
Automatická správa návratových (undo) segmentů

Definice dat a ochrana
Redefinice tabulek on line
Nové vlastnosti Oracle 9i virtuální privátní databáze
Sada DBMS_FGA, globální aplikační kontext

Workspace manager - verzování dlouhých transakcí

Podpora Web aplikací
XML a XSL dokument
Podpora pro schema XML
Databázové vlastnosti pro XML: dat.typ XML_Type, DBMS_XMLGEN

Přehled změn API

Oracle9i: New Features for Developers

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.