Oracle9i Forms Developer: Build Internet Applications

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte:
V kurzu se účastníci naučí vytvářet internetové aplikace pomocí nástroje Oracle9i Forms. Při práci v GUI se účastníci naučí ovládat formulář, vytvářet a upravovat jeho jednotlivé komponenty. Seznámí se také s testováním a laděním webovské aplikace v trívrstevné architekture. Detailně se seznámí s vytvářením vstupních a nevstupních položek pro interakci s databází. Vyzkouší si práci s různými typy canvasu a zobrazením aplikace ve více oknech. Posluchači se naučí používat a definovat formulářové triggery. V kurzu je probírána problematika dotazu, validace, navigace, transakčního zpracování, zamykání a komunikace s uživatelem. Účastníci se naučí pracovat s objektovými knihovnami. Kurz končí vytvořením víceformulářové aplikace. Jednotlivé lekce mají praktická cvičení a řešení všech cvičení. Kurz je součástí přípravy na získání mezinárodního certifikátu Oracle Certified Professional: Oracle9i Forms Developer.
Cíle kurzu:
Create form modules, including components for database interaction and GUI controls
Test form modules in a Web browser
Reuse objects and code
Link one form module to another
Implement triggers
Display form modules in multiple windows using a variety of layout styles
Debug form modules in a 3-tier environment

Témata kurzu:
Seznámení s nástrojem Oracle Forms Developer a Oracle Forms Services
architektura Oracle9iAS
identifikace hlavních částí formulářové aplikace.
Seznámení s navigátorem objektů a editorem pro uspořádání (layoutem).

Spouštění formulářové aplikace.
Forms Client
Forms Servlet
Forms Listener Servlet
Spuštění formuláře
dotazy
režim zadání dotazu
zobrazení dat
modifikace a ukládání dat do databáze.

Práce v prostředí Forms Developeru
popis rozhraní,
základní vlastnosti
jednotlivé moduly
spuštení OC4J
definice URL

Vytvoření základních formulářů pomocí průvodců.
Tvorba formuláře master-detail
vytváření a modifikace relací mezi datovými bloky
Přenesení formuláře na střední aplikační vrstvu,
nastavení proměnných
Použití 9iAS pro publikování formuláře.

Práce s datovými bloky
nastavení jejich vzhledů a vlastností.

Tvorba a úprava vstupních textových položek
vytváření položek se seznamem hodnot (LOV)a editorem

Úprava vzhledu vlastního formuláře
Tvorba dalších vstupních položek: zaškrtávacích položek
seznamových položek a přepínačů.

Přidání nevstupních položek do formuláře
zobrazovacích položek
obrázků
vypočítávaných položek
sumarizačních položek
tlačítek
hierarchických položek (hierarchical tree),
položek bean area a nastavení jejich vlastností.

Práce s okny a canvasy formuláře
Jednotlivé typy canvasu
zobrazení formuláře ve více oknech.

Ladění formulářů
vytváření bodů přerušení (breakpoints),
globální a systémové proměnné.

Používání výzev - alertu a zobrazení vlastních chybových a informačních zpráv ve formuláři.
0šetření chyb vyvolaných databázovým serverem.

Formulářové triggery
typy událostí
působnost
vlastnosti.

Triggery dotazu
validace
navigace
zpracování transakcí.

Použití systémových proměnných
dynamické změny vlastností formuláře.

Použití třídy vlastností (property class),
skupin objektů (object group) a objektových knihoven
PL/SQL knihoven

Vytváření víceformulářové aplikace
výhody
volání formulářů
sdílení a předávání dat pomocí globálních proměnných
seznamu parametrů
proměnných ve sdílených PL/SQL knihovnách.

Oracle9i Forms Developer: Build Internet Applications

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.