Oracle9i Designer: First Class

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte:
Tento kurz je zaměřen na získání základních znalostí potřebných pro systémovou analýzu, návrh (design) a generování aplikací pomocí nástroju Oracle Designer. Znalosti získané v tomto kurzu jsou předpokladem pro absolvování navazujících kurzů, které jsou již specializované na určitou oblast vývoje aplikací. Kurz je složen ze dvou částí. V prvních třech dnech se účastník naučí teoreticky i prakticky specifikovat požadavky na aplikaci a vytvořit koncepční datový a funkční model, transformovat jej na počáteční návrh aplikace, provést upřesnění a doladění návrhu a poté provést implementaci s využitím generátoru.Na první část kurzu navazuje dvoudenní workshop, ve kterém si účastníci na malém projektu upevní a prohloubí znalosti a dovednosti získané v první části kurzu.Po absolvování tohoto kurzu je účastník připraven plnit základní úkoly při vývoji aplikace s využitím nástrojů Oracle Designer.
Cíle kurzu:
Design and generate an application system that includes an Oracle9i Forms and an Oracle Web PL/SQL application
Identify and perform the primary tasks to implement an Oracle9i Designer project
Refine, generate, and build the database design
Transform the analysis model into design definitions
Input business system requirements into the Designer repository

Témata kurzu:
Životní cyklus aplikace ve vývojovém prostředí Oracle Designer

Základní principy a pojmy: Repository , workarea, container, verzování objektu

Definování a specifikace požadavku na informační systém - vytvoření ER modelu a funkčního modelu

Provádění kontrol kvality (konzistence a úplnosti) modelu

Použití utitlit pro automatickou transformaci konceptuálních modelů na počáteční design

Návrh a generování objektů databáze (tabulky, API, sekvence, indexy aj.)

Návrh a generování modulu Oracle Forms aplikace pomocí Oracle Forms generátoru

Návrh a generování modulu Web aplikace pomocí Web PL/SQL generátoru

Oracle9i Designer: First Class

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.