Oracle Reports Developer 10g: Build Reports

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte

V tomto kurzu se posluchači naučí navrhovat a sestavovat pomocí aplikace Oracle Reports Developer nejrůznější standardní a vlastní webové a tištěné sestavy. Při práci v deklarativním prostředí nástroje Reports Builder se posluchači naučí načítat, zobrazovat a formátovat data z libovolného datového zdroje v mnoha stylech sestav a publikovat výstup do libovolného cílového umístění.

V průběhu kurzu se posluchači naučí přidávat dynamický obsah do statické webové stránky a publikovat sestavy na webu. Posluchači se také naučí přizpůsobit složitější sestavy, vkládat grafy a implementovat sestavy pomocí služeb OracleAS Reports.

Předpoklady
XML: Introduction or equivalent familiarity with basic XML
Oracle Database 10g: SQL Fundamentals I
Oracle Database 10g: PL/SQL Fundamentals
Oracle Database 10g: Develop PL/SQL Program Units
Oracle Database 10g: Introduction to SQL
Oracle Database 10g: Program with PL/SQL

Cíle kurzu
Přidání dynamických dat do existující stránky HTML
Vytvoření jiných stylů sestav, například maticové sestavy
Vytvoření sestav spuštěním dat z různých datových zdrojů
Správa šablon sestav, vytvoření adresních štítků a dopisů
Identifikace rozdílů mezi webovými a tištěnými sestavami
Identifikace hlavních komponent v dokumentu sestavy a určení jejich vztahů
Vytvoření a modifikace základních tabulkových sestav a webových sestav vysoké kvality
Použití parametrů sestav a přizpůsobení formuláře parametrů pro běh
Identifikace standardních stylů rozvržení sestav a spuštění existujících sestav v různých výstupních cílových umístěních
Publikování sestavy na webu a vytvoření sestav, které lze spustit v různých jazycích
Maximalizace výkonu sestav pomocí služeb OracleAS Reports a ladění sestav
Rozšíření sestav pomocí grafů a kódu triggeru PL/SQL


Témata kurzu

Identifikace klíčových funkcí a výhod aplikace Oracle Reports Developer 10g a jejího vztahu k řešením Business Intelligence společnosti Oracle
Vysvětlení pojmu Business Intelligence
Podnikové sestavy: potíže a náročné úkoly
Publikování na webu a v tištěné podobě
Co je aplikace Oracle Reports Developer 10g
Architektura serveru Oracle Application Server a služeb Reports

Výpis standardních stylů rozvržení sestav a popis spuštění existujících sestav v různých výstupních cílových umístěních a formátech

Popis hlavních spustitelných programů v aplikaci Reports, komponent aplikace Reports Builder a hlavních objektů v sestavě

Vytvoření tabulkové tištěné sestavy a modifikace sestavy přidáním dat a změnou stylu sestavy
Vytvoření jiných stylů sestavy, které jsou k dispozici v Průvodci sestavou (Report Wizard)
Aktivace tištěné sestavy pro web a její spuštění v prohlížeči

Rozšíření tištěných sestav na základě nejčastěji požadovaných změn a zobrazení živého výstupu v pohledu Paper Design (Návrh pro tisk)
Rozšíření tištěné sestavy
Modifikace sestavy v pohledu Paper Design
Zarovnání sloupců a nastavení šablon
Modifikace vizuálních atributů
Vytvoření výjimek formátu
Modifikace vizuálních atributů

Modifikace předem definovaných šablon sestav pro tisk v aplikaci Oracle Reports, přizpůsobení šablon a přidání webových odkazů do šablon pro tisk výstupu ve formátu HTML

Použití Průvodce sestavou (Report Wizard) k vytvoření jednoduché webové sestavy

Identifikace struktury a objektů modelu Report Data Model a vytvoření dalších skupin, jejichž pomocí lze generovat složitější sestavy

Popis typů zdrojů dat, přístup ke zdroji dat sestavy pomocí volby PDS a spojení dat z různých zdrojů

Popis různých typů sloupců modelu Data Model a vytvoření uživatelských sloupců pro souhrny a výpočty

Identifikace různých sekcí sestavy, navržení sestav s více částmi, dělení sestav a vytvoření dalších objektů rozvržení

Řízení umístění a stránkování objektů ve výstupu sestavy modifikací vlastností objektů

Identifikace vlastností, které jsou specifické pro určité typy objektů rozvržení, a úpravy těchto vlastností

Vytvoření a rozšíření sestavy pro web

Vytvoření sestavy pomocí značek XML, použití úprav v sestavě za běhu a použití dávkové aktualizace v existujících sestavách

Vytvoření a odkazování na uživatelské a systémové parametry, přizpůsobení formuláře parametrů tištěné sestavy za účelem zobrazení parametrů za běhu programu

Zobrazení grafu v sestavě za běhu
Vytvoření a vložení grafu pomocí Průvodce grafem (Graph Wizard)
Přizpůsobení webových grafů
Omezení dat grafu pomocí uživatelského parametru
Ruční úpravy souboru graph.xml za účelem definování dalších atributů, které nejsou v Průvodci grafem obsaženy

Modifikace datového modelu a objektů rozvržení za účelem rozšíření maticových sestav
Popis maticového datového modelu
Popis maticového rozvržení pro tisk
Modifikace maticové struktury
Vytvoření dalších maticových souhrnů
Vytvoření matice se skupinovou sestavou
Vytvoření vnořené maticové sestavy

Identifikace různých typů triggerů, vytvoření podmíněného kódu triggeru k řízení výstupu sestavy, opětovné použití kódu, na který se nejčastěji odkazuje
Typy triggerů
Vytvoření triggerů sestav
Vytvoření triggerů datového modelu
Vytvoření triggerů modelu rozvržení
Zápis společného kódu
Kód na straně serveru

Popis obsahu a použití integrovaného balíčku SRW aplikace Reports Builder
Obsah integrovaného balíčku SRW
Výstup zpráv za běhu programu
Správa dočasných tabulek
Dynamické úpravy vizuálních atributů

Maximalizace výkonu pomocí služeb OracleAS Reports
Proč používat služby OracleAS Reports
Architektura služeb OracleAS Reports
Vytvoření požadavku na spuštění sestavy
Správa a sledování služeb OracleAS Reports

Oracle Reports Developer 10g: Build Reports

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.