Oracle Forms Developer 10g: Tvorba webových aplikací

Kurz na míru

Základní info

Kurz se zabývá základy tvorby, testování, ladění a nasazení webových aplikací v prostředí Oracle Forms Developer 10g. Důraz je kladen především na tvorbu databázových formulářů co nejjednodušším a sofistikovaným způsobem.

Oracle Forms Developer 10g: Tvorba webových aplikací

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.