Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte

V tomto kurzu se naučíte vytvářet, testovat a implementovat internetové aplikace pomocí prostředí Oracle Forms. Při práci v prostředí grafického uživatelského rozhraní (GUI) se naučíte vytvářet formuláře s položkami pro zadání vstupních hodnot uživatelem, jako jsou zaškrtávací políčka, položky seznamů a skupiny přepínačů. Budete také zobrazovat prvky formulářů ve více oknech a přizpůsobovat přístup k datům vytvořením triggerů souvisejících s událostmi.

Předpoklady
Oracle Database 10g: Program with PL/SQL
Oracle Database 10g: SQL Fundamentals I

Cíle kurzu
Vytvoření modulů formulářů včetně komponent pro interakci databází a pro ovládací prvky GUI
Propojení jednoho modulu formulářů s jiným
Implementace triggerů
Zobrazení modulů formulářů ve více oknech a použití různých stylů rozvržení
Ladění modulů formulářů v třívrstvém prostředí
Testování modulů formulářů ve webovém prohlížeči
Opětovné použití objektů a kódu


Témata kurzu

Základní informace o systémech Oracle Forms Developer a Forms Services
Technologie výpočetních sítí (Grid Computing)
Oracle 10g - produkty
Architektura serveru Oracle Application Server
Architektura systému Oracle Forms Services
Výhody a komponenty sady Oracle Developer Suite
Spuštění aplikace Forms Developer
Práce v prostředí Forms Developer

Vytvoření modulů formulářů
Vytvoření modulů základních formulářů
Vytvoření modulu formulářů Master-Detail
Úpravy datového bloku
Modifikace rozvržení

Práce s datovými bloky a rámci
Použití palety vlastností
Správa vlastností objektu
Vytvoření a použití vizuálních atributů
Řízení funkcí a vzhledu datových bloků
Řízení vlastností rámce
Vytvoření řídicích bloků
Odstraňování datových bloků

Práce s položkami pro zadání vstupních hodnot
Vytvoření textových položek
Řízení funkcí a vzhledu textových položek
Vytvoření seznamů hodnot
Definice editorů
Vytvoření zaškrtávacích políček
Vytvoření položek seznamu
Vytvoření skupin přepínačů

Práce s položkami, které nejsou určeny pro zadání vstupních hodnot
Vytvoření položky zobrazení
Vytvoření položky obrázku
Vytvoření tlačítka
Vytvoření vypočtené položky
Vytvoření položky hierarchického stromu
Vytvoření položky oblasti objektu Bean

Vytvoření oken a canvasů
Okna a canvasy - přehled
Zobrazení modulu formulářů ve více oknech
Vytvoření nového okna
Zobrazení modulu formulářů pro více typů rozvržení
Vytvoření nového canvasu obsahu
Vytvoření vrstveného canvasu
Vytvoření panelu nástrojů
Vytvoření canvasu karty

Vytvoření triggerů
Seskupování triggerů do kategorií
Definice komponent triggerů: typ, kód a rozsah
Zadání hierarchie spuštění
Použití editoru PL/SQL
Použití editoru triggeru databáze
Zápis kódu triggeru
Použití proměnných a integrovaných podprogramů
Použití triggerů When-Button-Pressed a When-Window-Closed

Ladění triggerů
Proces ladění
Konzola ladění
Nastavení bodů přerušení
Ladění - tipy
Spuštění formuláře v režimu ladění
Postupné kroky v kódu

Přidání funkcí k položkám
Kódování triggerů interakce položek
Definice funkcí pro zaškrtávací políčka
Změna položek seznamu při běhu programu
Zobrazení seznamů hodnot z tlačítek
Naplnění položek obrázku
Naplnění a zobrazení hierarchických stromů
Interakce s objekty JavaBean

Zprávy a výstrahy v prostředí Run-Time
Integrované podprogramy a ošetření chyb
Řízení systémových zpráv
Výjimka FORM_TRIGGER_FAILURE
Použití triggerů k zachycení systémových zpráv
Vytvoření a řízení výstrah
Ošetření chyb serveru

Triggery dotazů
Ošetření chyb serveru
Příkazy SELECT vydané během zpracování dotazu
Klauzule WHERE a ORDER BY a vlastnost ONETIME_WHERE
Zápis triggerů dotazů
Zpracování pole dotazů
Kódování triggerů pro režim Enter-Query
Přepis výchozího zpracování dotazů
Získání informací o dotazech při běhu programu

Ověření platnosti
Ověření procesu
Řízení ověření pomocí vlastností
Řízení ověření pomocí triggerů
Provádění ověření na straně klienta pomocí komponent PJC
Sledování stavu ověření
Použití integrovaných podprogramů při ověření

Navigace
Navigace - přehled
Principy interní navigace
Použití vlastností objektu k řízení navigace
Zápis triggerů navigace: When-New-Instance, Pre- a Post- Triggery
Navigace - zachycení
Použití integrovaných podprogramů pro navigaci v triggerech

Zpracování transakcí
Sekvence událostí typu potvrzení
Charakteristika a běžné použití triggerů typu potvrzení
Testování výsledků příkazu DML triggeru
Příkazy DML vydané během zpracování potvrzení
Přepis výchozího zpracování transakcí
Spuštění s využitím zdrojů dat jiných než Oracle
Získání a nastavení stavu potvrzení
Implementace pole - příkazy DML

Zápis flexibilního kódu
Co je flexibilní kód?
Použití systémových proměnných pro flexibilní kódy
Použití integrovaných podprogramů pro flexibilní kódy
Odkazy na objekty podle interního ID
Nepřímé odkazy na položky

Sdílení objektů a kódu
Výhody opakovaně použitelných objektů a kódu
Práce s třídami vlastností
Práce se skupinami objektů
Kopírování a podtřídy objektů a kódu
Práce s knihovnami objektů
Práce s třídami SmartClass
Opakované použití PL/SQL
Práce s knihovnami PL/SQL

Použití obslužného programu WebUtil k interakci s klientem
WebUtil - výhody
WebUtil - integrace do formuláře
Interakce s klientem

Základní informace o aplikacích používajících více formulářů
Aplikace s více formuláři - přehled
Spuštění dalšího modulu formuláře
Definice funkce Více formulářů
Sdílení dat mezi moduly

Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.