Oracle Database 10g: Managing Oracle on Linux for DBAs

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte:
Tento kurz je navržen tak, aby umožnil správci databáze dokonale porozumět komponentám, které jsou požadovány k úspěšné implementaci databáze Oracle9i v systému Linux. Posluchači se naučí, jak konfigurovat operační systém Linux pro optimální výkon s databází Oracle9i. Potom v systému Linux instalují a vytvoří databázi Oracle9i. Naučí se také, jak vyladit databázi Oracle9i, aby bylo možné využít předností operačního systému Linux a funkcí tohoto operačního systému pro podnikovou úroveň. Obsahem kurzu budou také základní úlohy správy OS ve vztahu k databázi; volby systému souborů, skripty pro automatické spuštění a ukončení běhu, konfigurace sítě, přizpůsobení databáze pro systém Linux a konfigurace aplikace Oracle Enterprise Manager. Znalosti získané z přednášek budou doplněny praktickými cvičeními, která posluchače provedou celým procesem instalace, ladění a konfigurace.
Cíle kurzu:
Konfigurace databáze Oracle9i v systému Linux
Instalace databáze Oracle9i v systému Linux
Konfigurace operačního systému Linux pro databázi Oracle9i
Správa a ladění databáze Oracle9i v systému Linux

Témata kurzu:
Oracle9i v systému Linux: Přehled
Výběr podporované distribuce a verze systému Linux
Výběr vhodných verzí databází Oracle
Určení distribucí systému Linux pro podnikovou úroveň

Příprava operačního systému
Konfigurace jádra operačního systému (OS)
Instalace požadovaných oprav OS
Konfigurace sítě Linux
Výběr systému souborů
Konfigurace systému X Window

Instalace softwaru Oracle9i
Vytvoření uživatele OS oracle
Konfigurace prostředí OS databáze Oracle9i
Instalace softwaru Oracle9i pomocí nástroje Oracle Universal Installer (OUI)
Vytvoření databáze pro obecné účely pomocí nástroje OUI
Instalace sad oprav a dočasných oprav

Vytvoření upravené databáze Oracle9i
Vytvoření upravené databáze Oracle9i
Konfigurace a spuštění komponent sítě Oracle

Instalace a konfigurace aplikace Enterprise Manager
Konfigurace serveru Oracle Management Server (OMS)
Vyhledání databází a uzlů Oracle9i
Konfigurace serveru HTTP a vytváření sestav aplikace Enterprise Manager
Konfigurace a testování úloh a událostí pomocí aplikace Oracle Enterprise Manager

Přizpůsobení databáze Oracle9i
Vytvoření skriptů pro automatizované spuštění a ukončení běhu
Automatizace úloh pomocí nástrojů pro plánování
Konfigurace sekvence spuštění a ukončení systému Linux
Vytvoření skriptů pro automatizované spuštění a ukončení běhu

Nástroje pro měření systému Linux
Určení a použití základních nástrojů pro měření
Měření zatížení procesoru
Shromáždění statistických údajů o použití paměti
Shromáždění statistických údajů o zatížení na vstupu/výstupu
Sběr statistických dat o činnosti sítě

Nástroje pro měření Oracle9i
Použití aplikace Statspack s nástroji operačního systému
Použití nástrojů aplikace Oracle Enterprise Manager s nástroji OS
Konfigurace a měření použití oblasti SGA (System Global Area) a PGA (Program Global Area)

Ladění databáze Oracle9i a systému Linux
Vyhodnocení systémů souborů
Ladění podporovaných systémů souborů
Konfigurace inicializačních parametrů
Implementace asynchronního vstupu/výstupu
Implementace pokročilých technik správy paměti

Oracle Database 10g: Managing Oracle on Linux for DBAs

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.