Oracle 9i: Develop PL/SQL Program Units

Kurz na míru

Základní info

Co se naučíte:
Kurz je určen nejen pro uživatele databáze Oracle9i, ale i těm, kteří dosud používají nižší verze databáze. Účastníci kurzu se naučí vytvářet procedury, funkce, balíky (package) a databázové triggery, pracovat s rozsáhlými objekty (LOBy) a naučí se, jak zjistit závislosti programových jednotek. Kurz se také zabývá možnostmi využití standardně dodávaných balíků.
Kurz je součástí přípravy na získání mezinárodního certifikátu Oracle Certified Professional.
Cíle kurzu:
Create, execute and maintain procedures, functions, packages and triggers
Manage program constructs
Provide an overview of PL/SQL basics
Manage dependencies
Describe Oracle-supplied packages
Manipulate large objects

Témata kurzu:
Úvod do PL/SQL
Struktura anonymních programových bloků
Výhody podprogramů

Vytváření procedur
Popis možností použití procedur
Vytváření procedur na straně klienta a na straně serveru
Vytváření procedur s parametry
Spuštění procedury
Odstranění procedury

Vytváření funkcí
Popis možností použití funkcí
Vytváření funkcí na straně klienta a na straně serveru
Spuštění funkce
Odstranění funkce
Rozdíly mezi procedurou a funkcí
Použití funkcí v příkazech SQL

Vytváření balíků (packages)
Popis balíků a jejich součástí
Vytvoření balíku seskupujícího související proměnné, kurzory, výjimky, procedury a funkce
Rozlišení mezi veřejnou (public) a soukromou (private) částí balíku
Používání komponent balíku
Vícenásobná definice procedury či funkce (overloading)
Zamezení chyb pomocí referenčních pravidel pro podprogramy
Inicializace globálních proměnných
Přehled a použití standardně dodávaných balíků

Vytváření databázových triggerů
Popis databázových triggerů a jejich použití
Vytváření databázových triggerů
Popis pravidel pro vyvolání databázového triggeru
Odstranění databázového triggeru
Triggery spojené s DDL příkazem, triggery spojené s databázovými událostmi

Správa podprogramů
Popis požadovaných systémových práv
Procedurální závislosti
Vliv změny databázového objektu na uložené procedury a funkce
Popis objektových závislostí
Ladění podprogramů na straně klienta a serveru v prostředí Procedure Builderu

Správa rozsáhlých objektů (LOBů)
Porovnání a rozlišení datových typů LONG a LOB
Vytváření a správa datových typů LOB
Rozlišení mezi interním a externím objektem typu LOB
Použití balíku DBMS_LOB, vytvoření dočasného LOBu

Oracle 9i: Develop PL/SQL Program Units

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.