OpenOffice Calc

Kurz na míru

Základní info

• Seznámení s programem Calc
• Zápis a úpravy dat
• Základní datové typy
• Formátování tabulek
• Styly
• Nastavení výšky řádků a šířky sloupců
• Sloučení a rozdělení buněk
• Skrytí a znovuzobrazení řádků a sloupců
• Vkládání buněk, řádků a sloupců
• Vyplnění oblasti posloupností
• Listy sešitu
• Ochrana obsahu buněk
• Vzorce a odkazy na buňky
• Vzorce
• Vkládání funkcí do vzorců
• Podmíněné formátování
• Relativní, absolutní a smíšené odkazy ve vzorcích
• Rozlišení hodnot zapsaných do listu
• Odkazy na pojmenované buňky
• Hledání vazeb mezi buňkami
• Popisky
• Odkazy mezi listy téhož sešitu
• Odkazy na listy v jiných souborech
• Vkládání externích dat
• Vícenásobné operace
• Mezisoučty
• Souhrny
• Datové oblasti
• Filtrace a třídění dat
• Vkládání objektů do listu
• Kontrola zadávaných dat
• Konsolidace dat
• Tisk
• Grafické znázornění dat

OpenOffice Calc

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.