Obsluha PC

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se však chtějí plně rekvalifikovat. Hodinová dotace je dostatečná a dovoluje získat nejen dnes tolik potřebnou sumu praktických i teoretických znalostí a dovedností pro úspěšnou práci s počítačem, ale i základní orientaci v současném vývoji informačních technologií. Dnes je nezbytnou nutností umět ovládat operační systém počítače, jeho soubory a složky (Windows), umět pracovat s textem (textový editor Word), umět řešit praktické problémy pomocí výpočtů, vzorců, funkcí či grafů (tabulkový kalkulátor Excel) a používat elektronickou poštu a internet (Outlook Express, Internet Explorer). Budete dobře připraveni, konkurenceschopní a úspěšní na trhu práce. Získáte osvědčení s celostátní platností. Kurz je rekvalifikační a je akreditován MŠMT ČR pod čj.18409/2001/25/259. Je vhodnou přípravou ke složení mezinárodních zkoušek z následujících modulů certifikátu ECDL (Evropský počítačový řidičský průkaz): Základy informačních technologií, Používání PC a správa souborů, Textový editor, Tabulkový kalkulátor a Služby informační sítě.

80 vyučovacích hodin.

Obsluha PC

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.