OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE s rozšířenou výukou anglického jazyka

Kurz na míru

Základní info

Po absolvování kurzu bude účastník schopen základní úrovni práce na PC, bude schopen samostatně provádět následující úkony:

  • v operačním systému MS Windows – nastavení uživatelského prostředí; práce s okny; systém ukládání dat v počítači tj. uložení, kopírování, vyjmutí, odstranění souborů či složek
  • v textovém editoru MS Word – formát písma, odstavce, stránky; vložení a práce v tabulce, vložení a úprava obrázku, tvaru; hypertextového odkazu, kopírování a vyjmutí textu, tabulky, obrázku; záhlaví a zápatí, číslování stran, odrážky a číslování
  • v tabulkovém editoru MS Excel – formát buňky, sloupce, řádku, listu, stránky; vytvoření a práce s tabulkou, obrázky, tvary; vytvoření a práce s grafy; sestavení a oprava vzorce, základní funkce např. Suma, průměr
  • práce na Internetu – emailová pošta a práce s přílohami, vyhledávání informací, uložení a odeslání odkazu na stránku

Dále bude účastník schopen v AJ psát a komunikovat na mírně pokročilé až pokročilé úrovni. Jeho konverzace je plynulá s širokým rozsahem okruhů hovoru a umí plynule čís text v cizím jazyku, i neznámý text, který je schopen přeložit. Účastník umí psát různé dokumenty v anglickém jazyce a ovládá gramatiku.

Obsah kurzu byl sestaven jak s ohledem na požadavky pokročilé počítačové gramotnosti Evropské unie, tak i s ohledem na zkušenosti naší firmy v oblasti firemního vzdělávání.

OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE s rozšířenou výukou anglického jazyka

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.