Obsluha a programování průmyslových robotů - certifikovaný rekvalifikační kurz

Kurz na míru

Základní info

Jeden z prvních komplexních kurzů robotického automatizovaného pracoviště s výukou obsluhy a programování průmyslových robotů. Absolventi se zde naučí zásady bezpečné práce s robotem, jeho bezpečnostní systém a prvky ovládání. Dále veškeré pracovní režimy robotů včetně řešení mezních stavů, pochopí souřadnicový systém a HW a SW celého systému. V hlavní části školení se naučí pracovat s navigačním systémem robota a funkcemi ovládacího panelu a následně programovat celý robotický systém včetné zálohování. Praxe bude realizována na robotizovaném pracovišti firmy ABB s robotem IRB 120.

http://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/roboti

Obsluha a programování průmyslových robotů - certifikovaný rekvalifikační kurz

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.