Novinky vývoje webových aplikací .Net 3.5 a IIS 7.0

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro všechny vývojaře webových aplikací na plaformě .Net, kteří se chtějí seznámit s novinkami ve verzi .Net 3.5 a IIS 7.0. Na kurzu se seznámíte s konceptem ASP.NET Ajax, novými komponentami v ASP.NET 3.5, některými novinkami jazyka C# 3.5 (automatic properties, anonymous methods, property intializers a Linq), změnami v konfiguračním modelu IIS 7.0, integrated pipeline, novými událostmi využitelnými v HTTP modulech a dalšími zajímavostmi.

Novinky vývoje webových aplikací .Net 3.5 a IIS 7.0

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.