Návrhy a vyhodnocování marketingových kampaní

Kurz na míru

Základní info

Na tomto kurzu se naučíte, jak navrhovat a vyhodnocovat marketingové kampaně s několika faktory a jak z těchto kampaní vytěžit co nejvíce informací.


Přínos pro účastníka

Po absolvování tohoto školení by účastník měl umět:

 • určit vhodné velikosti vzorku pro testování
 • navrhovat kampaně tak, aby při minimálních nákladech poskytly maximum informací
 • identifikovat problémy spojené s analýzou experimentálních designů
 • test více možných faktorů v dané kampani
 • aplikovat statistiké postupy při realizaci přímého marketingu

Obsah kurzu


Efektivní designování kampaní

 • praktické a technické definice účinnosti

Testování významnosti jednoho faktoru

 • testování hypotéz
 • terminologie statistického navrhování experimentu
 • síla a velikost vzorku
 • rovnováha

Testování několika faktorů

 • dva nebo více faktorů
 • ortogonalita
 • blokování

Více cílových skupin

 • faktoriální design
 • ortogonální pole
 • optimální design a výkonnost
 • rozšiřování a přizpůsobování návrhů

Návrhy a vyhodnocování marketingových kampaní

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.