Návrh a analýza výběrových zjišťování

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz (úroveň III) je určen odborníkům, kteří navrhují a implementují obchodní průzkumy nebo průzkumy domácností. Zároveň je vhodný pro statistiky, biostatistiky, epidemiology a vědce z oblasti sociálních věd, kteří analyzují data z průzkumů.


Před přihlášením do tohoto kurzu byste měli:

 • umět spouštět programy SAS a vytvářet datové soubory SAS; tyto znalosti lze získat v kurzu Programování v SAS: Základy (PRG1)
 • absolvovat kurz statistiky pokrývající lineární a logistickou regresi; tyto znalosti lze získat v kurzu Základy statistiky s použitím SAS (STAT1 / ST192)

Přínos pro účastníka

Tento kurz je zaměřený na navrhování průzkumů firem a domácností a na analýzu dat sebraných v rámci komplexních průzkumů. Po jeho absolvování by účastník měl být obeznámen s:

 • procedurami SURVEYSELECT, SURVEYMEANS, SURVEYREG, SURVEYFREQ a SURVEYLOGISTIC
 • navrhováním a analýzou statistických vzorků prvků a shluků pomocí výběrových metod stejné a nestejné pravděpodobnosti
 • správným používáním různých metod výběru jako jsou náhodný výběr, stratifikovaný výběr a pravděpodobnost úměrná velikosti vzorku
 • analýzou deskriptivních bodových a intervalových odhadů
 • exploratorní analýzou dat
 • analýzou lineární regrese
 • analýzou kontingenční tabulky
 • logistickou regresí

Obsah kurzu


Návrh průzkumu

 • jednoduchý náhodný výběr
 • stratifikovaný náhodný výběr
 • pravděpodobnost úměrná velikosti vzorku
 • dvoufázový shlukový výběr

Odhad popisné statistiky

 • expanzní (Horvitz-Thompsonův) odhad
 • regresní odhad
 • poměrový odhad

Analytické využití dat z průzkumu

 • lineární regrese a ANOVA
 • analýza kontingenční tabulky
 • binární logistická regrese

Návrh a analýza výběrových zjišťování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.