MS Word

Kurz na míru

Základní info

Cíl modulu
Získat dovednosti potřebné k efektivnímu využívání textového editoru a současně znalosti potřebné k úřední komunikaci a dosažení profesionálního vzhledu zpracovávaných dokumentů

Obsah modulu
pracovní prostředí MS Word
pořízení, opravy, úpravy a formátování textu
formáty a styly znaků, odstavců a oddílů
automatické opravy, kontrola pravopisu
otevření a uložení dokumentu
vkládání obrázků do textu a jejich úpravy
tvorba a úprava tabulek, formuláře
záhlaví a zápatí
hromadná korespondence a obálky
tisk dokumentu
panely nástrojů
tvorba uceleného dokumentu, osnova
WordArt

Časový rozsah
24 vyučovacích hodin

MS Word

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.