MS Windows

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen pro všechny, kdo začínají pracovat s osobním počítačem a nemají žádné nebo jen minimální znalosti s výpočetní technikou. Cílem kurzu je osvojení základních počítačových pojmů a zvládnutí běžných operací v nejrozšířenějším operačním systému MS Windows.

Na kurzu se mimo jiné naučíte:
* pojmy a definice používané v počítačové terminologii
* pracovat s myší, okny a nabídkami MS Windows
* vytvářet adresářovou strukturu
* pracovat se složkami, aplikacemi a dokumenty
* provádět operace se soubory - kopírování, přesuny, odstranění
* vlastnosti národního prostředí
* nastavení uživatelského prostředí na počítači

Požadované znalosti:
U účastníka tohoto kurzu se nepředpokládají žádné nebo jen minimální znalosti práce s počítačem.

MS Windows

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.