MS SQL Server 2005 / 2000 - správa systému

Kurz na míru

Základní info

MS SQL Server 2005 / 2000 - správa systému
3 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Najbližší termín kurzu: 8.10.2008

Vstupné požiadavky: Znalosť správy operačného systému MS Windows Server 2003 / 2000, znalosť základov SQL Servera na úrovni kurzu „MS SQL Server 2005 / 2000 - základy a návrh databáz“ a aspoň čiastočná znalosť jazyka T-SQL - ideálne na úrovni kurzu „MS SQL Server 2005 / 2000 - práca v jazyku T-SQL“.

Kurz je určený pre správcov počítačových systémov a ostatných záujemcov, ktorí zodpovedajú za prevádzku databázového systému MS SQL Server a chcú získať potrebné technické vedomosti na jeho inštaláciu, konfiguráciu, administráciu a sledovanie prevádzky.
MS SQL Server 2005 je komplexný programový systém, ktorého efektívne využitie, bezpečnosť a spoľahlivosť do istej miery závisí aj od odborných znalostí a skúseností správcu. Skladá sa z viacerých častí, ktoré úzko spolupracujú navzájom i s ďalšími systémami (webový server, mailový server a pod.). Možno ho prevádzkovať v jednoduchých inštaláciách, ale aj v serverových farmách (clustering) a distribuovaných aplikáciách s replikáciou dát.

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o jednotlivých súčastiach SQL Servera z pohľadu správcu a zoznámia sa s najčastejšie používanými nástrojmi a postupmi pri jeho administrácii. Prakticky si precvičia aj niektoré náročnejšie techniky, ku ktorým patrí napr. obnova servera po havárii.

Na kurz nadväzujú kurzy MS SQL Server 2005 - návrh a vývoj podnikových riešení, MS SQL Server 2005 - integračné a analytické služby a MS SQL Server 2005 / 2000 - Reporting Services.

Cena kurzu: 6300 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Prehľad architektúry SQL Servera
• štruktúra systému a charakteristika jeho súčastí
• rozdiely v jednotlivých vydaniach SQL Servera
• základné úlohy a možnosti pre správcov
• programová dokumentácia - Books Online

Inštalácia a nastavenie SQL Servera
• príprava inštalácie, nároky na technické a systémové vybavenie počítača
• konfiguračné voľby, inštalačný program
• pomenované a viacnásobné inštancie
• bezobslužná a vzdialená inštalácia
• základné nastavenie servera a prístupu v sieti

Nástroje na správu systému
• Management Studio - pracovné prostredie, použitie administrátorských skriptov
• SQLCMD utilita - prehľad možností, použitie premenných, interaktívny režim
• Computer Manager - riadenie služieb, nastavenie sieťových pripojení servera a klientov
• SQL Server Management Objects (SMO) - programové rozhranie na správu servera

Zabezpečenie SQL Servera a správa oprávnení
• architektúra zabezpečenia, proces autentifikácie a autorizácie používateľov
• vytváranie a správa prihlasovacích účtov Windows a prihlasovacích účtov SQL Server
• vytváranie a správa databázových účtov
• správa schém a kontextu vykonávania príkazov
• správa oprávnení servera, databáz, schém a objektov
• správa certifikátov

2. DEŇ
Systémové a používateľské databázy
• architektúra databáz a transakčného protokolu
• systémové databázy - master, msdb, model, tempdb
• vytváranie databáz a nastavenie databázových volieb
• správa veľkosti databáz
• umiestnenie databázových súborov na viac diskoch, skupiny súborov, delené tabuľky

Údržba databáz a indexov
• správa fragmentácie
• použitie nástroja Database Tunig Advisor
• nastavenie databázy pre definovanú záťaž
• úvod do architektúry indexov z pohľadu výkonu
• vytváranie, zmena, zneprístupnenie a odstránenie indexov

Zálohovanie a obnova SQL Servera
• stratégia zálohovania a obnovy dát
• zálohovanie databáz, súborov, skupín a transakčných protokolov
• obnova používateľských databáz
• obnova a nové zostavenie systémových databáz
• automatické zotavenie servera po havárii
• použitie databázových snímok pri obnove databázy

Zabezpečenie vysokej dostupnosti dát
• prehľad používaných technológií
• Database Mirroring - prehľad, role serverov, konfigurácia
• Clustering - prehľad a predpoklady pre použitie

3. DEŇ
Ďalšie úlohy správy systému
• konfigurácia systému
• nastavenie doplnkových funkcií (SQLMail)
• úlohy spojené s údržbou systému

Automatizácia správy systému
• služba SQL Server Agent, systémová databáza msdb
• definícia operátorov a spôsobu ich notifikovania
• vytváranie a časovanie úloh, sledovanie ich vykonávania
• konfigurácia výstrah (typy a skupiny chýb, Performance Counters)
• vytvorenie plánu údržby databáz
• vytvorenie úloh pre viac serverov

Monitorovanie výkonu a aktivity SQL Servera
• nástroje pre monitorovanie systému - SQL Profiler, Performance Monitor, ...
• sledovanie záťaže a optimalizácia systému
• pohľady na metadáta, dotazovanie statických a dynamických metadát

Replikácia dát
• úvod do replikácií, typy replikácií, transakčná a HTTP replikácia peer to peer
• príprava replikácií
• implementácia replikácií z prostredia Management Studio
• programové rozhranie Replication Management Object (RMO)
• monitorovanie a administrácia replikácií - Replication Monitor

MS SQL Server 2005 / 2000 - správa systému

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.