MS Publisher 2007 / 2003

Kurz na míru

Základní info

MS Publisher 2007 / 2003
1 deň, 9:00 – 16:00

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Windows / MS Office a určité skúsenosti pri tvorbe textových dokumentov v programe MS Word.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o tvorbu pôsobivých marketingových, prezentačných a informačných materiálov pre tlač, web alebo e-mail, ktorí na tento účel chcú využiť kancelársky publikačný editor MS Publisher - súčasť programového balíka MS Office.

MS Publisher je pomerne jednoduchý, a pritom veľmi produktívny nástroj na tvorbu a publikovanie širokej triedy dokumentov rôzneho zamerania, pri ktorých sa kladie väčší dôraz na grafickú a prezentačnú úroveň (DTP). Na rozdiel od bežných textových editorov umožňuje presnejšie riadiť vzhľad strany, pozíciu jednotlivých textových a grafických prvkov a ich vizuálne zladenie. Obsahuje rozsiahlu sadu šablón a sprievodcov pre rôzne typy dokumentov a ich grafickú úpravu - cenníky, prospekty, brožúry, katalógy, spravodaje, pozvánky a pod. Výsledné dokumenty možno vytlačiť na stolnej tlačiarni alebo pripraviť pre tlač v profesionálnych tlačiarňach. Rovnako dobre ich možno využiť aj v elektronickej podobe v sieti Internet / Intranet. Vo verzii 2003 program prináša bohatšie návrhové vzory a nástroje, rozšírenú podporu pre web a e-mail (sprievodcovia, šablóny, navigačné prvky), lepšiu podporu pre komerčnú tlač (CMYK, postscript) a širšiu ponuku doplnkov na webovom serveri Office Online.
Kurz poskytuje ucelený prehľad funkčných možností programu a jeho využitia v kancelárskej praxi. Zameriava sa na plné zvládnutie ovládania programu a na získanie určitej zručnosti pri tvorbe bežných aj náročnejších dokumentov. Osobitná pozornosť sa venuje analógiám a spolupráci s ostatnými programami MS Office, práci s textom a grafickými prvkami, tvorbe hromadnej korešpondencie a katalógov na základe dát z externých zdrojov a príprave dokumentov na profesionálnu tlač.

Na kurze sú k dispozícii obidve verzie programu - výuka prebieha v novšej verzii, rozdiely v staršej verzii sa preberajú priebežne.

Cena kurzu: 1600 SK bez DPH.

Náplň kurzu:
Publikačný editor MS Publisher
• charakteristika a prehľad funkčných možností, porovnanie s inými publikačnými editormi
• vzhľad obrazovky a ovládanie programu - okná, menu, nástroje, podokno úloh, pomôcky

Základy práce s dokumentom - prehľad a ukážky
• otvorenie, úprava a uloženie dokumentu
• zápis a úprava textu, práca s grafickými prvkami
• náhľad a tlač dokumentu

Vytvorenie a nastavenie novej publikácie
• typy dokumentov, šablóny a sprievodcovia
• predlohy, pozadie, farebné schémy, schémy písiem
• záhlavie a päta strany, číslovanie strán, oddiely

Práca s textom
• textové polia, písmo, formát a štýl textu
• odsadenie, odrážky a číslovanie, tabulátory
• tabuľky, ich tvorba a úprava
• nastavenie jazyka, kontrola pravopisu, automatické opravy v texte

Práca s grafickými prvkami
• obrázky, objekty - vkladanie a úprava
• Správca grafiky

Spolupráca s inými programami MS Office
• prenos textov a iných objektov - Word, Excel, ...
• hromadná korešpondencia a tvorba katalógov na základe dát z externých zdrojov - Excel, Access, SQL Server, ...

Finalizácia dokumentu
• funkcia Kontrola návrhu
• miestna tlač a tlač v komerčnej tlačiarni, nastavenie parametrov tlače
• publikácia na webe
• odoslanie e-mailom
• export do iných formátov

Ďalšie služby programu
• vlastné šablóny dokumentov - tvorba a použitie
• možnosti použitia makier a VBA - ukážka
• nastavenie pracovného prostredia - panely nástrojov, Možnosti, doplnky, ...
• podpora na webovom serveri MS Office Online

MS Publisher 2007 / 2003

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.