MS Project Server 2003 - tímová spolupráca

Kurz na míru

Základní info

MS Project Server 2003 - tímová spolupráca
2 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Znalosť práce v prostredí MS Project 2003 / 2002.

Kurz je určený pre projektových manažérov a členov projektových tímov, ktorí používajú MS Project a chcú posilniť komunikáciu v projektovom tíme pomocou komplexnejšieho produktu MS Project Server 2003.
Microsoft Project Server rozširuje funkčné možnosti produktu MS Project Standard / Professional o nástroje elektronickej komunikácie v projektovom tíme. Manažéri projektov môžu prideľovať, kontrolovať a aktualizovať úlohy pre každého člena tímu v elektronickej forme. Údaje o úlohách rôznych projektov sú uložené v spoločnej databáze, sú chránené systémom prístupových práv a sú dostupné cez web prehliadač. Manažér projektu komunikuje s členmi tímu a naopak členovia tímu môžu vytvárať nové úlohy a komunikovať s manažérom projektu.

Výuka je zameraná na pochopenie scenárov tímovej spolupráce a praktické zvládnutie postupov pri realizácii projektov s použitím MS Project Server - vrátane komunikácie pomocou elektronickej pošty a programu MS Outlook. V potrebnom rozsahu sa preberajú aj funkcie pre Top manažment, tvorba správ o stave projektu a základy administrácie systému.

Cena kurzu: 6400 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Použitie programu MS Project pri príprave a riadení projektov - stručná rekapitulácia
Úvod do tímovej spolupráce
• scenáre použitia nástrojov elektronickej komunikácie
• prehľad produktov vo vzťahu k scenárom použitia

Komunikácia s použitím elektronickej pošty
• prehľad funkčných možností a nastavenie potrebných súčastí
• požiadavky pre komunikáciu cez elektronickú poštu
• postupy pri priraďovaní, aktualizácii a zisťovaní stavu úloh
• spolupráca s MS Outlook

Komunikácia s použitím MS Project Server
• filozofia, funkčné možnosti a oblasti nasadenia produktu
• požiadavky pre použitie MS Project Server a základné nastavenie

Základné možnosti komunikácie v tíme
• prideľovanie úloh
• hlásenia o stave úloh
• informácie o zmenách projektového plánu

2. DEŇ
Ďalšie možnosti komunikácie v tíme
• vytvorenie nových úloh pracovníkmi
• delegovanie úloh
• hlásenie dovoleniek a nepracovného času
• zoznam problémov pri realizácií úloh

Funkcie pre Top manažment
• prístup k projektovým údajom cez web
• prezeranie aktuálneho stavu úloh podriadených

Tvorba správ o stave projektu
• požiadavky na správy o stave projektu
• sumarizácia správy o stave projektu

Administrácia MS Project Server a databázy projektov
• používatelia a nastavovanie prístupových práv
• práca s portfóliom pohľadov
• doplnenie web aplikácie vlastným obsahom

MS Project Server 2003 - tímová spolupráca

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.